Kystmagasinet 6.13: Kystmagasinet bordet den nye, flotte snurperen/tråleren MS Vendla, mens den fortsatt lå ved kai hos Fitjar Mek. Verksted. Skipet var da i all hovedsak ferdig, og det gjensto bare noen små justeringer og prøvefisketur før dåp. Nye Vendla har et skrog med unik lasteevne og stort fartspotensial, hybrid fremdriftssystem og flere andre smarte løsninger.


( 24.09.2013 )

[raw]

Når dåp skjer er det temmelig nøyaktig 14 år siden Austevoll rederen Nils Olai Østervold fikk overlevert forrige Vendla (68,10 m x 12,60 m) fra Karmsund Maritime Service AS 4. september 1999. Vi var om bord den gangen også, og hadde en større reportasje i Kystmagasinet nr. 4 det året. Den gang ble det slått fast at nybygget, som kostet 100 millioner kroner, utstyrsmessig lå i tetsjiktet i sin fartøygruppe, med blant annet en 24 tommers vakuumpumpe med kapasitet på hele 700 tonn på 45 minutter, noe som ville gjøre lastingen langt raskere. En boenhet i cruisebåtklasse ble også trukket frem i artikkelen den gang.

Bas Morten Njåstad slapper av i salongen på den store broen. Han er godt fornøyd med nybygget og fasilitetene om bord.

 

 

Vendla ved kai ved Fitjar Mek. Verksted.

 

 

God margin til lastemerke
Mye har skjedd på 14 år både på utstyrsfronten og andre områder i fiskerisektoren. Nye Vendla er både lengre, bredere og langt mer moderne enn gamlebåten. Hovedmålene er 76, 4 x 15,6 meter. Prisen har også mer enn doblet seg på disse årene, til i dag rundt 220 millioner kroner. Nybygget er designet av Wärtsilä Ship Design Norway AS, og det nye fiskefartøyet har, som nevnt innledningsvis, fått et skrog med unik lasteevne og stort fartspotensial. Selv med full fiskelast, alt bruket om bord og smekkfulle bunkerstanker vil det være god margin til øverste lastemerke. Lastekapasiteten til Vendla er for øvrig på 2.225 kubikk.

 

Toppfarten ble under testtur målt til hele 18,3 knop med 6.400 kW (8704 hk) på propellen. Da har man tatt i bruk både hovedmotor, hjelpemotor og det dieselelektriske hybridsystemet (HSG), som er levert av Rolls Royce. Under prøveturen ble det logget 13,8 knop bare ved hjelp av hjelpemotor og akselgenerator/hybridsystem. Det kan nevnes at hovedmotoren og den største hjelpemotoren, som er installert i maskinrommet akter, er av merket MAN.  Førstnevnte har typebetegnelsen MAK8M32 og er på 4.00 kW mens nevne hjelpemotor er av typen MAK8M25C og på 2.540 kW. Sistnevnte gir 2400 kW på propellen via akselgeneratoren. Propell og hovedgir kommer fra Scana Volda. Det kan videre nevnes at Vendla har to aggregater fra Volvo Penta installert foran i skipet.

 

Kort utrustningstid
Kystmagasinet slo av en prat med produksjonssjef og prosjektleder for nye Vendla, Åsmund Sørfonn, fra Fitjar Mek. Verksted AS. Det er dette verkstedet som har stått for byggingen av den nye kombinerte snurperen/tråleren. Kontrakten med Austevoll-rederiet ble skrevet 15. juni 2011, mens kjølstrekking og bygging av skrog tok til rett før jul samme år ved Maritime Shipyard i Gdansk. Sørfonn berømmer kvaliteten på stålarbeidet, uten at han vil trekke frem så mye annet når det gjelder det polske verftet. Men prosjektlederen slår fast at han sjelden har sett et mer slett og flott skrog som på Vendla.

 

15. april i år ankom nybygget verkstedet på Fitjar for utrustning. Da var selve skroget og overbygget ferdigstilt når det gjaldt det stålmessige, og maskineri montert, samt at mye av rørarbeidet var gjort. Men maling og det meste av de andre installasjonene gjensto. Fitjar Mek. Verksted har også stått for mye av metalliseringen (4.000 kvm) av nybygget. Selve utrustningen har gått meget raskt (4 måneder), selv om Vendla er langt mer komplisert enn andre nye snurpere/trålere som er levert den siste tiden. Nybygget er for eksempel utrustet både med senkekjøl og Hipap (sonar) fra Kongsberg, og rederne har således mulighet for å sette skipet inn i forskningsarbeid, oljevernberedskap eller annet som ikke går direkte på fiskeri. Det er også ekstra lugarplass om bord, samt rom for laboratorium og lignende.

Fartøyet er delvis sheltret.

 

Voluminøst skip
Vendla er et stort og voluminøst skip. Største bredde på 15,6 meter merkes godt når man vandrer rundt om i skipet, ikke minst i tekniske rom. Skipet bærer preg av å ha godt med plass i de fleste områder. Det nye fiskefartøyet er på mange måter ellers tradisjonelt utrustet og innredet, selv om det finnes spesielle installasjoner og løsninger. Et renseanlegg for ballastvann er ett av disse (levert av Per Gjerdrum), noe som foreløpig er ganske unikt for fiskefartøy. Men krav om slikt utstyr vil komme, i følge Åsmund Sørfonn. I det hele tatt har rederiet fokus på miljø med sitt siste nybygg.  Utslippene er minimale, både til luft og vann. Et SCR katalysatoranlegg fra tyske H+H sørger for å få det meste av NoX utslippene fjernet, mens HSG systemet fra Rolls Royce gir redusert drivstoff forbruk.

 

Nybygget har plass til et mannskap på 20 personer fordelt på 15 lugarer. Denne store kapasiteten er laget med tanke på andre bruksområder i rolige perioder i fiskerisektoren. Det finnes også et velutstyrt hospital om bord. Videre har skipet to salonger, den ene i bakkant av hovedsalong på styrbord side, rett inn fra shelterdekket. Hovedsalong og messe er for øvrig i ett stort rom i forkant av styrehuset i hele båtens bredde. I forbindelse med messen er det laget til et stort seksjonshjørne med kjøleskap, frys, mikrobølgeovn, kaffetraktere og en stålseksjonsenhet med kjølerom i glass, varmeskap og vannbad for bufeet. Det er Maritime Montering som har stått for innredningsarbeidet på Vendla.

Godt organisert dekksområde. Her utsikt fra styrehuset.

Akterdekket.

 

Velutstyrte lugarer
Som på de fleste andre fiskefartøy finnes det en velutstyrt bysse i bakkant av messen på babord side, og akter for den igjen tørrproviantrom og frys og kjøl. En dør i akterkant av førstnevnte gjør det enkelt å få inn proviant uten at stuerten må slite seg i hjel. Varene kan heises på plass med kran og plasseres lett tilgjengelig på dekket utenfor. Det finnes lugarer på tre plan, fra skipper og styrmannslugarer rett under broen til mannskapslugarer videre nedover i boligseksjonen. Lugarene er store og velutstyrte, selv de vanlige mannskapslugarene. Et velutstyrt bad, et stort dobbelt klesskap, en treseters sofa, behagelig liggestol, kontorseksjon med stol, TV, DVD spiller hører med til utrustningen. Trådløst internett finnes selvsagt om bord, slik at mannskapet kan holde kontakten med familien hjemme eller følge med i nyhetsbildet.

 

Vi traff bas Morten Njåstad på vår vandring rundt i nybygget, nærmere bestemt oppe på den flotte og velutstyrte broen. Basen forteller at de helst ville utrustet Vendla med den nyeste sonaren til Simrad, siden den, i følge Njåstad, har lengre rekkevidde og derfor er spesielt velegnet til tråling etter kolmule vest av Irland. Men da de fikk beskjed om at denne nyheten ikke var klar for kommersielt salg enda, valgte de to andre sonarer fra samme leverandør, en lav- og en mellomfrekvens sonar. Videre har de satset på en høyfrekvens sonar fra Kajo. Broen er ellers utrustet med alt av nødvendig elektronikk og annet utstyr, levert av Vico.

 

 

Glimt fra notbinge, nothaler og litt av akterdekket.

 

Ikke fullstrukturert
Nye Vendla er ikke fullstrukturert (650 basistonn), mens har 535 basistonn. Rederiet har kjøpt litt kvoter tidligere, opp til dette nivået. Gamlebåten hadde 450 basistonn da den ble levert, og de har klart seg økonomisk med det, slår Morten Njåstad fast. Nye kvoter er svært dyre i det åpne markedet, så foreløpig slår rederiet seg til ro med det de har av rettigheter. Nå har de investert rundt 220 millioner i nytt flott fiskefartøy, så det får foreløpig holde, mener basen. Vendla får også helt nytt bruk, not (480×140 favner) fra Fiskenett og kolmuletrål og tråldører fra Egersund Trål.

 

Vendla er utstyrt med til sammen 11 RSW tanker. MMC Tendos har levert vakuum laste- og lossesystem og MMC Kulde kjøleanlegget. I følge basen har rederiet satset på et litt spesielt arrangement når det gjelder RSW-tankene. Under lossing er det ikke lenger snakk om å slippe digre pumper ned i tankene, fordi dette gir stor slitasje på tanker og karmer, som etter hvert fører til rust. Dette er bra når det er mat man behandler, mener basen. Derfor finnes det bare små luker i toppen av alle RSW-tanker, utenom den lengst foran. Og det er fra denne vil all lossing foregå. Fisken vil bli pumpet fra de andre tankene og over i samletanken. Det gir i følge basen et mye bedre system. Det er også installert ozonanlegg (Naustor Ozon) som renser tankene for bakterier etter lossing.

 

Messe og salong og en ordinær mannskapslugar, som også er utstyrt med en tre seters sofa i forkant av bildet.

Fitjar Mek. Verksted (bildet) har hatt ansvar for bygging og utrustning av nye Vendla. Skroget er bygget i Polen mens utrustningen er gjort ved verkstedet på Fitjar.

 

Rett på makrellen
Morten Njåstad forteller at Vendla går rett på fiske etter makrell når dåpen er unnagjort 24. august. Han opplyser også at nybygget har to store notbinger. Videre har de fått på plass kran akter for fremtidig arrangement for pumping av trål fra hekken. Men når nødvendige installasjoner vil bli gjort for å få dette realisert, er foreløpig usikkert. Karmøy Winch har levert vinsjer og kraner samt nothaleren (Super Tristar), som for øvrig er den største modellen de har. To flåleggere er levert av Triplex.

 

Første prøvetur med Vendla skjedde allerede etter 3,5 måneder utrustningstid, opplyser prosjektleder, Åsmund Sørfonn. Han slår videre fast at utrustningsjobben ved Fitjar Mek. Verksted har gått som planlagt. 140 personer har vært i sving på nybygget på det meste. Fitjar Mek. Verksted AS har i dag 50 fast ansatte. De har en stabil og høyt kvalifisert stab og en svært god teknisk avdeling med mange ingeniører. Prosjektlederen forteller at det har vært mye lokale leveranser til nye Vendla. Slik sett har nybygget gitt store ringvirkninger til regionen.

 

[/raw]