DEL

Ungdomsfiskeordningen som gir ungdom mellom 12 og 25 år adgang til å drive fiske i sommerferien skal iverksettes også i 2010.


( 02.03.2010 )

[raw]

– Det er viktig å ha ordninger som gir unge mennesker mulighet til å prøve fiskeryrket. Derfor utvider vi i år ordningen slik at ungdom også kan drive et begrenset fiske etter rognkjeks. I tillegg gjøres ordningen nå gjeldende for hele landet. En slik ungdomsfiskeordning vil bidra positivt til rekrutteringen til næringen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Ungdomsfiskeordningen har tidligere omfattet fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, men utvides i 2010 til å gjelde flere fiskerier og i hele landet. Ordningen vil gjelde i perioden fra og med 21. juni og til og med 13. august 2010. For fiske etter rognkjeks gjelder imidlertid ordningen i perioden fra og med 1. mai 2010 til og med 20. juni 2010 vest for 26°Ø (ca Nordkapp), og i perioden fra og med 1. mai 2010 til og med 5. juli 2010 i Finnmark øst for 26°Ø. Avslutningstidspunkt er lik stoppdatoene i det kommersielle rognkjeksfisket. Ordningen gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

 

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser.
Redskapsbegrensningene gjelder pr. fartøy.

 

For fiske etter rognkjeks i denne ordningen gjelder det en begrensning på 400 kg utilvirket rognkjeksrogn pr. person og pr. fartøy. Rognkjeksfisket foregår ofte på grunt vann langs fjæra, og med en redskapsbegrensning på inntil 210 meter garn er det satt vilkår om at fartøyet må være mindre enn 6 meter. Dette for å sikre at ordningen kommer målgruppen til gode. I sommerfisket etter andre fiskeslag er det ikke en slik begrensning mht. fartøystørrelse.

 

Det er tillatt å benytte merkeregistrerte fiskefartøy i denne ordningen, men det er en forutsetning at redskapsbegrensningen overholdes. Derfor kan ikke merkeregistrerte fartøy nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover nevnte redskapsbegrensning i den perioden fartøyet nyttes i ungdomsfiskeordningen, dvs. i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.
Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke delta i ordningen. Interesserte ungdommer kan henvende seg til de lokale fiskerimyndigheter for nærmere orientering og registrering.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.