På månedens siste dag i mars, fikk fartøyet Fiskøy besøk av direktoratets inspektører da de skulle losse fisk ved Jentoft AS. Fiskøy hadde fisket torsk med snurrevad utenfor Andenes, og fangsten ble oppbevart i RSW-tanker om bord.

Skipper på turen, Edvin Einebærholm, informerte om at fangsten ble taksert ved å telle antall sekker med fisk som ble sekket inn. Hver sekk var beregnet til cirka 800 kilo. Bifangsten ble deretter taksert ved å telle antall fisk, multiplisere med en gjennomsnittsvekt, for så å trekke dette kvantumet fra totalt kvantum.

Skipper opplyste videre at dette var første turen deres til Andenes og at han var usikker på fiskens kondisjon, samt at han også hadde observert at torsken var mindre her enn den de hadde fisket i Lofoten. Ved lossing ble fisken pumpet i land til en mottaksbuffer før den ble sløyd, gradet og veid på pallevekt. Inspektørene observerte noe halvfordøyd sild i mageinnholdet på torsken og at gonadene var godt utviklet, mens levra hadde noe redusert størrelse.

Skipper hadde rapportert inn 4.600 kilo torsk i ERS. Kontrollveid kvantum torsk viste 6 094,5 kg. (ved bruk av offisiell omregningsfaktor på 1,5). Torsken var underrapportert med 1494,5 kg, tilsvarende 24,52 prosent. Siden direktoratet region Nordland ikke fant noen skjerpende momenter i saken, mente de at skipper skulle ilegges et overtredelsesgebyr på 12.000 kroner. Det ble presisert i vedtaket at dette er i den nedre enden av skalaen for slike gebyr.