DEL

Den samlede sjømateksporten fra Norge viser fortsatt god vekst, selv om det for enkelte fiskeslag har vært stagnasjon eller nedgang.


( 05.08.2010 )

[raw]

Ser vi bort fra oktober måned 2009, hvor sjømateksporten var flat, har sjømateksporten hatt 22 måneder med vekst. I juli måned endte eksporten av sjømat på hele 3,8 milliarder kroner som er en vekst på over en halv milliard kroner eller 15 prosent sammenlignet med juli 2009. For de syv første månedene er eksportverdien på 27,9 milliarder kroner som er fire milliarder kroner over samme periode i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

 

– Sjømateksporten for juli måned viser at etterspørselen etter norsk sjømat for tiden er svært sterk. Det er spesielt lakseeksporten som bidrar til vekst. I vårt viktigste laksemarked, Frankrike, bidrar et økende konsum av røkt laks til et voksende marked, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Laksen fortsetter veksten
Eksporten av laks økte med 565 millioner kroner eller 26 prosent i juli til en totalverdi på 2,7 milliarder kroner. Hittil i år er det eksportert laks for 16,6 milliarder kroner som er en økning på 3,8 milliarder kroner eller nesten 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Frankrike er største kjøper av laks i juli med en verdi på 382 millioner kroner, som er en økning på ti prosent fra juli 2009. Russland er nest største kjøper av laks fra Norge med en verdi på 259 millioner kroner, som er en økning på 46 prosent fra samme måned i fjor.

 
Sommeren er en relativt rolig sesong i fiskeriene etter sild og makrell, og selv om de viktigste produktene er fryste, så reflekteres dette også i eksportstatistikken. Eksporten av sild endte på 91 millioner kroner i juli, noe som er en nedgang på 15 prosent målt mot juli i fjor.

 

Så langt i år er det eksportert sild for to milliarder kroner, som er ned ni prosent fra samme periode i 2009. For makrell er eksportverdien i juli på 19 millioner kroner som er en nedgang på ti prosent mot juli 2009. Hittil i år er verdien på 509 millioner kroner som er en markert nedgang på 24 prosent mot samme periode i fjor.

 

Mer fryst torsk
Det ble i juli måned eksportert fryst torsk (hel og filet) for 143 millioner kroner som er en økning på 29 millioner kroner eller 26 prosent målt mot juli 2009. Splitter man dette i hel og filet så utgjør fryst hel torsk 72 millioner kroner, mens fileten utgjør 71 millioner kroner. Ser man på verdien hittil i år for fryste produkter av torsk øker verdien med 32 prosent til totalt 814 millioner kroner mot samme periode i fjor.

 

For fersk torsk fra fiskeri er det en nedgang på 20 prosent i juli måned mot juli 2009. Dette fordeler seg likt mellom filet- og hel torsk. Hittil i år øker eksporten av fersk torsk med 11 % målt mot samme periode i 2009, hvor hel torsk øker med hele 21 prosent målt i verdi og filet øker med i overkant av tre prosent.

 

God julemåned for torsk
Norge eksporterte torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 746,5 millioner kroner i juli. Dette er en økning på fire prosent eller 27,8 millioner kroner sammenlignet med juli 2009. Målt i volum økte eksporten med seks prosent eller 1.732 tonn, til totalt 30.837 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det er fryst filetblokk som står for den største økningen.
Eksporten av fryst filetblokk av torsk, sei og hyse kom på totalt 44,5 millioner kroner i juli og dette er en økning på 34,3 millioner kroner fra samme måned i fjor. Fryst filetblokk av torsk vokste med 24,7 millioner kroner til totalt 29,3 millioner kroner i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

 

– Det er særlig på det britiske markedet at torske- og hyseblokk nå har god økning og det kan se ut som dette legger press på den konkurrerende arten Alaska Pollock, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk. I tillegg skaper det Islandske kvotekuttet på hyse en økt etterspørsel som gjenspeiler seg på alle norske hyseprodukter til Storbritannia, sier Johansen.

 

Stabil etterspørsel etter klippfisk
Klippfiskeksporten i juli kom på 212,7 millioner kroner. Dette er en økning på en prosent eller 1,2 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 6.334 tonn.

 

Klippfisk av sei økte med 19 prosent i verdi til 98,9 millioner kroner i juli. Målt i volum var det en økning på fem prosent til totalt 3.618 tonn. Prisen per kilo på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 27,34 kroner i juli, og dette er en økning på 14 prosent fra juli i fjor.

 

Klippfisk av torsk ble redusert med 11 prosent i verdi til totalt 99,2 millioner kroner i juli målt mot samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2.282 tonn klippfisk av torsk, noe som er en reduksjon på ni prosent eller 228 tonn fra juli 2009.

 
Reduksjon for saltfisk
Det ble eksportert saltfiskprodukter for 41,1 millioner kroner i juli, som er en reduksjon på 12,7 millioner kroner eller 24 prosent fra samme måned i fjor. Det er hovedmarkedet Portugal som reduseres mest med nedgang på 12 millioner kroner, mens både Spania og Italia øker med henholdsvis 2,4 og 2,7 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1.480 tonn saltfisk mot 1.743 tonn i juli 2009.

 
Svak start på tørrfisksesongen
Første måned i salgssesongen for årets tørrfisk kom på totalt 23,2 millioner kroner og dette er en reduksjon på 40 prosent i verdi i forhold til juli i fjor. Volumet gikk ned med 24 prosent sammenlignet med samme måned i fjor og gjennomsnittprisen ble redusert med 20 prosent. Det er Nigeria som står for det meste av reduksjonen totalt sett, med et fall på åtte millioner kroner fordelt på tørrfisk av sei og annen tørrfisk.

 

Tørrfisk lofotrund torsk ble redusert med 7,8 millioner kroner i juli sammenlignet med juli i fjor og hovedmarkedet Italia står bak det meste av denne reduksjonen. Prisen for lofotrund tørrfisk til Italia kom på 116 kroner per kilo, som er en økning fra forrige måned på 19 kr per kilo.

 
God økning for fryst hel fisk
Eksporten av hel fryst hvitfisk kom på totalt 201 millioner kroner i juli og dette er 28,4 millioner kroner eller 16 prosent høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum var det en økning på 370 tonn til totalt 11.800 tonn. Det er særlig fryst hel uer som står for økningen med en volumvekst fra 190 tonn i juli i fjor til 1.514 tonn i juli i år, samtidig med et prishopp på 50 prosent til 19,36 kroner per kilo. Dette utgjør en eksportverdi på 29,3 millioner kroner.
Også fryst hel torsk øker mye med en vekst på 16,9 millioner kroner eller 31 prosent fra juli i fjor til totalt 71,7 millioner kroner. Prisøkningen per kilo var 12,8 prosent. Det er videreforedlingsnasjonene Kina og Polen som står som mottaker av det meste av den fryste torsken.

 

Høyere pris på oppdrettstorsk
Eksport av hel torsk fra havbruk kom på totalt 15,8 millioner kroner i juli og dette er 3 prosent høyere enn samme måned i 2009. Målt i volum var eksporten på totalt 525 tonn i juli, 10 prosent ned fra samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen i juli var 30,09 kroner per kilo, som er 3,95 kroner høyere enn prisen i samme måned i 2009. Frankrike er største marked for torsk fra havbruk og hittil i år har 28 prosent av all torsk fra havbruk gått til det franske markedet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.