Mange snurpere og pelagiske trålere har de siste årene har slitt med fallende fangstrater utenfor Mauretania. Noen båter er trukket ut av fisket, og som Kystmagasinet kan fortelle i denne utgaven, har flere fartøyer blitt flyttet til Oman. Samtidig øker antallet tyrkiske snurpere i mauretansk farvann.

Den første tyrkiske snurperen begynte å fiske i mauretansk farvann i 2015. To år senere var 22 tyrkiske snurpere og to tyrkiske trålere i fiske utenfor det vestafrikanske landet.

En sjekk gjort av Kystmagasinet i januar i år viser at det nå er minst 35 tyrkiske fiskefartøy som fisker utenfor Mauretania. De fisker alle i joint-venture med mauretanske selskaper. De fleste snurperne har lengde på 30 til 50 meter. De er typisk tyrkiske snurpere som bruker notbåt og har alt utstyr rigget akter. Ifølge en tyrkisk rapport fisker de i hovedsak etter hestemakrell, sardinella, sardiner, chubmakrell og ansjos. Hvor langt fra land de fisker er avhengig av fartøyene sin lengde.

En del av de tyrkiske snurperne leverer råstoff til tre mauretanske fiskemelfabrikker, mens andre båter supplerer kinesisk kontrollere fabrikker. Det er nå mer enn ti kinesisk eide fiskemelfabrikker i Mauretania.03