DEL

Veksten i norsk sjømateksport til Tyrkia reflekterer på langt nær det vekstpotensial som finnes. Landets økonomi vokser hurtig, og er nå verdens 17. største økonomi. Sjømatforbruket øker, ikke minst på grunn av økt kjøpekraft hos lokalbefolkningen og en voldsom vekst i turistindustrien. Tyrkia er i dag verdens 6. største turistdestinasjon.


( 11.02.2014 )

[raw]

Norsk eksport av sjømat til Tyrkia var i fjor på 45.523 tonn til en verdi av 587,5 millioner kroner. Målt i verdi utgjorde eksporten til Tyrkia rett i underkant av en prosent av den totale eksporten. Med en befolkning 76 millioner innbyggere utgjorde eksporten under åtte kroner per innbygger. Legg til at det er forventet rundt 35 – 36 millioner turister til landet i år, hvorav russere og tyskere er de to største gruppene. Begge nasjonaliteter er har fisk som laks, torsk, sild og makrell som en del av sitt kosthold. Så om den andelen av norsk fisk som ble konsumert av turister holdes utenfor, var det tyrkiske konsumet av norsk fisk lavt.

 

Tyrkisk fiskeflåte fisker rundt en halv million tonn fisk i året. Fangsten domineres av liten pelagisk fisk.

 

I årets første utgave av Kystmagasinet har vi en større markedsreportasje fra Tyrkia, ført i pennen av Terje Engø. Her kan du lese mer om dette spennende landet og hvilke muligheter det er for norsk sjømat. Denne utgaven av Kystmagasinet kommer i salg i Narvesen torsdag.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.