Kystmagasinet 4.13: Det var langt mellom de nordiske utstillerne på årets Polfish i Gdansk. På denne sjømatmessen var polske produsenter av fisk og fiskeprodukter og ulike salgsledd i dette markedet i stort flertall blant utstillerne. De fleste besøkende var også fra Polen, selv om vi hørte en og annen engelskspråklig gjest blant de som var innom dørene.


( 30.07.2013 )

[raw]

Polfish markedsfører seg som en av de største i sitt slag i den midtre delen av Øst-Europa, og den ble etablert som et møtested for produsenter av fiskeprodukter og deres kunder, grossister, fiskebutikker, dagligvarekjeder og deres leverandører, samt produsenter og distributører av prosesseringsutstyr og maskiner og emballasje. Oppdretts- og fiskerinæringen er også representert på messen i form av utstyrsleverandører av ulikt slag.

Dette var arenaen for årets Polfish, og under ser du to tredjedeler av utstillingsarealet.

 

Dette er en god lokal messe, og ikke noe stor internasjonal arena. Men den er selvsagt viktig for de mange som eksporterer fisk og fiskeprodukter til Polen, uten at de trenger å ha egne stands av den grunn. Det gjelder ikke minst Norge som er en betydelig eksportør av råvarer til en stor og sterk voksende foredlingsindustri i landet, som har en befolkning på rundt 40 millioner mennesker. Laks og torsk er viktige råvarer, men Norge er også en stor leverandør av pelagiske arter, i hovedsak sild, makrell og brisling.

Noen utstillere hadde gode smaksprøver å tilby sine gjester.

 

Sjømatmønstringen i Gdansk, som går av stabelen like utenfor Gdansk by annethvert år, hadde i 2011 rundt 4.000 besøkende. 65 prosent av disse kom fra Polen. Men da var lokaliseringen og kvaliteten på utstilingsområdet ganske annerledes. Arrangøren regnet med en økning i besøkstallet i år, ikke minst med tanke på flytting til relativt nye Amber Expo Exhibition & Convention Center. En annen årsak til forventet publikumsdeltakelse er at Polfish i år samkjørte med en stor matmesse, liggende vegg i vegg med sjømatmessen, med fri flyt av besøkende mellom de to arrangementene.

Det var mye hermetikk å se på årets Polfish.

Det var mye foredlet laks og ørret på messen. Råvarene kommer høyst sannsynlig fra Norge.

 

Polfish er en liten sjømatmesse sammenlignet med de store mønstringene i Boston, Brussel og Dalian. Men for den lokale sjømatbransjen er dette likevel et viktig møtested. Viktige er også de mange konferansene med ulike tema, som arrangeres parallelt. Sjømatkonsumet i Polen er i vekst og ikke minst i endring til det positive, og det på tross av de økonomiske problemene i en rekke euroland.

Det var flere maskinvareprodusenter som hadde maskiner og utstyr på sine stands, og de var som regel omfattet av stor interesse fra de besøkende.

 

Fordelaktig valuta og lave arbeidsomkostninger har gjort at landet har kunnet opprettholde et høyt aktivitetsnivå i foredlingsindustrien. Og på tross av redusert vekst i privat forbruk, lave lønninger og høy arbeidsledighet så øker andelen mat som kjøpes i super- og hypermarkeder. For Norge er Polen det tredje største sjømatmarkedet i Europa målt i både kvantum og verdi, bare passert av Russland og Frankrike. Men det er verdt å merke seg at en stor del av dette kvantumet reeksporteres til andre land i Europa.

Røkt fisk er populært i Polen, og landet har et stort antall røykerier som har spesialisert seg på produksjon av sjømat, er noen produkter fra Rekin Spj.

 

 

Polen viktig for Promens

 

Salgssjef Sævaldur J. Gunnarsson fra Promens og Island var en av en håndfull internasjonale utstillerne på årets Polfish. Han hadde med seg en nyhet, MIND, som går på sporbarhet. Selskapet har nemlig støpt inn en identifikasjonsbrikke i sine plastkonteinere og kar, som gjør at kunden kan se hvor den enkelte enheten til enhver tid befinner seg i fabrikk- og lagerlokaler. Brikken har også innbygd GPS som gjør det mulig å følge konteiner og fiskelast hvor den enn måtte befinne seg i verden.

Polfish er en viktig messe å være på for Promens, ikke minst med tanke på de mange lokale konkurrentene i dette markedet. Her er salgssjef Sævaldur J. Gunnarsson fra Dalvik på Island avbildet på selskapets stand på messens første dag.

 

Gunnarsson kan fortelle at denne nyheten første gang ble vist på den store sjømatmessen i Brussel, og at den har blitt godt mottatt blant både eksisterende og nye kunder. Det er tredje gangen Promens deltar på Polfish. Han konkluderer med at dette er en liten messe, men likevel viktig å delta på for selskapet, både med tanke på å ivareta eksisterende kunder og å komme i kontakt med nye. Og så er det ikke til å underslå at selskapet har mange konkurrenter i Polen på markedet for plastkonteinere og kar, noe som også er et argument for å delta.

 

Identifikasjonsbrikken MIND har en rekke vidde på 300 meter uten at GPS er aktivert, og batteriet i brikken har en varighet på hele åtte år. Dette er ikke bare en ren sporingsenhet som gir informasjon om hvor karene til enhver tid befinner seg i fabrikk eller på lager. Den måler også temperaturen i og i nærheten av konteineren, noe som er nyttig informasjon både under transport og når fisk står til lagring. Oppdatert informasjon fra brikken hentes opp på datamaskinen på kontoret, og gir brukeren uvurderlig kontroll med status for fisken.

 

Promens er store i Polen, i hovedsak som leverandør av konteinere til de mange foredlingsanleggene i landet. Sævaldur J. Gunnarsson forteller at de har vært aktive i dette markedet i mange år, og at de nå ser en positiv uvikling i retning av stadig større bevissthet rundt dette med kvalitet. Det gir seg utslag i hyppigere bruk av isolerte kar, noe som den store produsenten av denne type kar, Promens, drar nytte av.

 

Når det gjelder den polske fiskeflåten har bruk av konteinere og kar enda ikke gjort seg gjeldende. Men islendingen regner med at også fiskerne etter forstår verdien av bruk av kar for å ivareta kvaliteten på fangsten etter at den er tatt opp av havet, slik de norske yrkesbrødrene gjør. Norge er for øvrig et stort marked for Promens, og kar og konteinere er å finne i stort antall både i foredlingsindustrien og på flåtesiden. Det kan nevnes at selskapet har opplevd en formidabel økning i salget til norske kunder de siste par årene, gjennom deres norske avdeling i Ålesund.
[/raw]