På NRKs nettsider publisert 16.mars står referert: ”ferske utregninger fra Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag (viser) at norsk oppdrettslaks spiser mer fisk enn den samlede produksjonen av menneskemat i norsk sjømatnæring”.


( 18.03.2009 )

[raw]

Norges Sildesalgslag opplyser i forbindelse med tall om hva oppdrettsfisk spiser presentert på NRK Brennpunkt tirsdag kveld, at de ikke har oversikt over hva norsk oppdrettsfisk spiser, men kan opplyse om at det i 2008 ble omsatt knappe 600.000 tonn pelagisk fisk til mel- og oljeproduksjon i Norge.

 

Den fisken som anvendes til dette formålet er fisk som det ikke finnes et konsummarked for, det vil si fisk som ikke egner seg for menneskemat, skriver Sildelaget og fortsetter: – Hadde ikke denne fisken blitt fisket, ville den altså ikke blitt utnyttet til menneskemat i det hele tatt.

 

– Norges Sildesalgslag omsatte i 2008 ellers 1,3 millioner tonn fisk til menneskemat. Det kan nevnes at årets norske kvote for norsk vårgytende sild alene er over 1 million tonn, noe som tilsvarer et godt sildemåltid til mer enn halve jordens befolkning!

 

I 2008 gikk kun 0,03 % av makrellen som Sildelaget omsatte til fôr, mens tallet for sild var 7,6 %. Det største volumet fisk som går til mel- og oljeproduksjon er fiskeslaget kolmule, der det i 2008 var et konsummarked tilsvarende ca. 10 % av fisket volum (norsk kvote).

 

Alt fiske i Norge, enten det er til mel/oljeproduksjon eller til konsum er svært strengt regulert, noe som gjør at FN (rapporten det siktes til ble laget av to amerikanske universiteter og WWF, ikke FN. Red.anm,) har satt Norge som beste nasjon på en nylig utarbeidet liste over hvordan ulike land forvalter fiskeriene. Norge forvalter etter dette bestandene best og utnytter havets ressurser på en mest mulig bærekraftig måte.

 

For øvrig har Norges Sildesalgslag tall fra SSB som opplyser om at Norge importerte 207.000 tonn marint mel og olje i 2008.

[/raw]