DEL

Tunisias oppdrettsnæring produserte 15.200 tonn fisk og muslinger i 2016. Det er en økning på 20 prosent fra 2015, da det ble produsert 12.653 tonn.


( 08.08.2017 )

Den viktigste oppdrettsarten bade i kvantum og verdi i sea bream og sea bass. Veksten I oppdrettsproduksjonen gjorde at det i fjor ble eksportert cirka 4.000 tonn oppdrettsfisk til Russland, Frankrike, Algerie, Canada, Italia, Libya og landene i den Arabiske Gulf. Ifølge amerikanske USDA, som har publisert en rapport om den tunisiske oppdrettsnæringen, er det planer om å øke eksporten av oppdrettsprodukter til 8000 tonn i år.

Tunisia har en kystlinje på 1350 kilometer, inklusiv beskyttede laguner på hele 105.000 hektar. Foreløpig utgjør oppdrettsproduksjonen bare 12 prosent av landets totale fiskeproduksjon. Sea bream og bass har blitt produsert siden 1980-tallet, mens oppfôring av liten viltfanget makrellstørje ble etablert 2003.

Tunisia: Oppdrettsproduksjon I tonn 2010 – 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Shellfish 167 166 115 113 162 171 183
Makrellstørje 373 350 841 380 480 505 520
Annen marin fisk 4 000 5 837 7 272 10 500 9 994 10 897 13 237
Ferskvannsfisk 1176 919 969 997 1034 1080 1260
Totalt 5 716 7 272 8 736 11,990 11 670 12 653 15 200
Endring % +28 +27 +20 +37 -3 +8 +20

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.