Selv om få til nå har tatt Trump sitt ville ønske om å få kjøpe Grønland seriøst, har hans påståtte uttalelser skapt debatt.

Ifølge avisen Wall Street Journal, uttalte Trump ønsket første gang under en middag. Der sa han at han var fortalt at Danmark fant kostnadene ved å støtte Grønland økonomisk som en byrde. Hvert år overfører Danmark rundt 550 millioner kroner, tilsvarende 60 prosent av Grønland sitt nasjonalbudsjett, til landet som har en befolkning på 56.000.

 Om Grønland ble amerikansk territorium, ville både EU og Norge måtte forhandle med USA om adgang til å fiske i grønlandsk farvann. Med en størrelse på to ganger Alaska, har Grønland en økonomisk sone på 2.184.254 kvadratkilometer. Resten av Danmark og Færøyene har henholdsvis 105.989 kvadratkilometer og 260.995 kvadratkilometer. I dag styres farvann ut til tre nautiske mil av selvstyremyndighetene, mens resten av Grønlands økonomiske sone er underlagt Danmark. Trump ville, om Grønland kunne kjøpes, redusere farvann under dansk kontroll med 86 prosent.