Marokkanske kystfarvann har de siste årene blitt invadert av stadig større mengder trompetfisk (Macroramphosus sp). Det er ifølge det nasjonale havforskningsinstituttet i første rekke langs kysten sør for Agadir at fisken opptrer i store mengder.

Det er to forskjellige arter i slekten trompetfisk (Macroramphosus gracilis og Macroramphosus scolopax) som har etablert seg. Fisken lever av plankton, og det er bekymring for hvilke konsekvenser konkurranse om mat kan få for andre viktige kommersielle arter. Ifølge marokkanske forskere har fisken spredt seg raskt fra dypere havområder utenfor kysten til grunnere farvann. Fangster av trompetfisk leveres til fiskemelfabrikker, og melet er av samme kvalitet som mel produsert av andre kommersielle arter.

Ifølge Store Norske Leksikon er den rødfargede trompetfiskarten, Macrorhamphosus scolopax, som blir cirka 20 cm lang, funnet rundt 25 ganger i Norge på kysten av Sørog Vestlandet. Ifølge Artsdatabanken er fisken funnet fem ganger i ytre deler av Oslofjorden og Sørlandskysten. Sist gang fisken ble registrert, ifølge Artsdatabanken, var i 1967.