Krisepakkene har så langt ikke bidratt nok til å løse fiskerinæringens problemer i eksportmarkedene. – Den viktigste drahjelpen vi kan få er økte garantirammer og målrettet eksportfinansiering. Her sitter regjeringen med nøkkelen, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling i FHL.


( 30.01.2009 )

[raw]

Problemene har sitt utspring i markedene. En viktig faktor er at utenlandske importører av norsk fisk sliter med å få finansiert sine kjøp, og dermed oppstår det store problemer med eksporten av fisk fra Norge.

 

Torskefisket er det tydeligste eksempelet hittil på at krisen forplanter seg til kaikanten på norskekysten. Normalt skulle fiskeflåten og mottakene ha høysesong på denne tiden av året, men eksportproblemene gjør at aktiviteten er urovekkende lav og enkelte fiskemottak har sett seg nødt til å holde stengt.

 

Tiltakene
Dette er blant tiltakene som FHL mener regjeringen må få på plass snarest:
• Det delvis statseide Eksportfinans må åpne for å finansiere eksportkontrakter som omfatter sjømat.
• Alternativt rene statlige utlån til slik eksportfinansiering.
• Utvidede garantier og kreditter fra Innovasjon Norge til salgslagene, slik at kredittiden til fiskekjøperne kan forlenges med 14 dager
• Økte garantirammer for driftskreditt til torskeoppdrettere.
• Økt avsetning til føringstilskudd av fisk, for å sikre utveksling av torsk fra saltfisk/klippfisk til filetproduksjon.
• Raskere saksbehandling i forvaltningen og prioritering av tiltak som gir rask effekt.

 

– Det er svært viktig at regjeringen forstår at tiltakene haster. Vi eksporterer fisk til mer enn 150 land, og vanskelighetene i sjømatnæringen er derfor mye mer enn bare et norsk problem. Matvarekundene i Europa og andre land vil ha behov for sjømat, og det må tas aktive grep for å sikre at handelen går mest mulig normalt, sier Geir Ove Ystmark.

 

– Ikke glem havbruk
Handelen med laks og ørret, som utgjør over halvparten av den samlede eksportverdien av sjømat fra Norge, er foreløpig lite påvirket av krisen. FHL er opptatt av at myndighetene likevel ikke må glemme havbrukssektoren.

 

– I denne situasjonen er det avgjørende at myndighetene sørger for å stimulere havbruksnæringen i stedet for å bremse den, slik man gjør gjennom økt skattetrykk på oppdretterne. Norge trenger mer enn noen gang næringer i vekst, og i så måte ber vi regjeringen være åpen for å se på smidigere ordninger som legger til rette for det, sier Ystmark.

 

FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]