DEL

Den norske makrellkvoten øker med nesten førti prosent neste år til 180.000 tonn. Holder makrellprisen seg på det nåværende nivå, på rundt 12 til 13 kroner per kilo gir det en økning i kvotene rundt en trekvart milliard kroner. I eksport verdi betyr økningen mer enn en milliard kroner.


( 04.11.2008 )

[raw]

Totalkvoten som det nå er enighet mollom kyststatene Norge, Færøyene og EU om hvordan skal fordeles er på 625.000 tonn. Den norske andelen er 31 prosent. Den totale kvoten fastsatt av Den Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen er lavere enn 656,000 tonn som forskerne satte som et maksimum.

 

– Politisk ledelse og embetsverk i Fiskeri- og kystdepartementet fortjener ros for en løsning som i år er akseptabel. Det sier styreleder Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund til nettstedet www.fiskebat.no

 

Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund sier til nettstedet at resultatet gir et positivt bedrag til lønnsutviklingen for fiskerne neste år. Men prinsipielt viktigst er at det er oppnådd en løsning med en mer korrekt andel av makrellressursen til Norge.

 

Samtidig som norske fiskere får den positive nyheten om økning i neste års makrellkvote, har gjenstående rest av årets kvote minket til 14.942 tonn etter at 3.617 tonn har blitt rapportert for salg til Norges Sildesalgslag siste 24 timer frem til klokken 07.30 i dag tirsdag. gjennomsnittspirsen til fartøy fro makrell ligger i dag på cirka 12,50 kroner per kilo.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.