11. juni åpnet fiskeri- og kystminister Helga Pedersen havna på Værøy i Lofoten, og dagen etter var det igjen en ny merkedag med offisiell åpning av de utbedrete havneanleggene på Melbu og i Fiskebølvika. Tor Arne Strøm (Arbeiderpartiet), stortingsrepresentant fra Nordland i transport- og kommunikasjonskomiteen, åpnet de to havnene i Vesterålen.


( 13.06.2008 )


[raw]

På Melbu har Kystverket gjennomført en tradisjonell utdyping, med mudring, undervannsprenging og graving. Det er lagd ny innseiling til havna med molo som stenger av den gamle innseilinga og skjermer den nye. Utbyggingen i Fiskebølvika i Hadsel kommune er en kommunal utbygging, finansiert med tilskudd over statsbudsjettet. Utbyggingen er gjort i to trinn der det i første byggetrinn er bygd en 400 meter lang molo.

 

Ubyggingen i Værøy er en statlig utbygging som har kostet ca 122 mill kroner. Utbyggingen i Melbu er også en statlig utbygging. Kostnadene har beløpt seg til 28 mill kroner for utdypingen av havnebassenget og 72,5 mill kroner for ny innseiling og molo med dekningsverk. Utbyggingen i Fiskebølvika i Hadsel kommune er en kommunal utbygging finansiert med statlig tilskudd på 2,18 mill kroner.

[/raw]