Kystmagasinet har forsøkt å sjekke hvem som har bygget alle leverte fiskefartøyer i størrelsen 7,65 til 15 meter i perioden 2011 til og med første halvår 2016. Tre båtbyggere er dominerende, regnet ut i fra antall leverte båter. De har til sammen levert 45 prosent av nesten 200 nybygg i perioden.

Norges ledende sjarkbygger er Selfa Arctic. I perioden på godt over fem år, hvor vi har samlet informasjon om 196 nybygg, har Selfa Arctic bygget 21 prosent av alle nybygg. Selv om definisjonen på en sjark er en mindre fiskebåt utstyrt med mesanseil, og med styrhus foran og arbeidsdekk akter, så brukes begrepet sjark etter hvert på de fleste mindre fiskefartøyer, uansett konstruksjon.

Det bygges nå fiskefartøyer med lengde på femten meter og bredde på over seks meter, som har lite til felles med en sjark, utover plassering av styrhus og at arbeidsdekk er plassert foran. Men det er en umulig oppgave, basert på informasjon som finnes i Fiskeridirektoratets Merkeregister og Skipsregisteret til Sjøfartsdirektoratet, å klassifisere de enkelte små fiskefartøyer etter type. Så i all enkelthet omtaler vi fartøyene opp til 15 meter som sjarker.

Sjark 2

Denne båten, «Fred-Hugo», skal leveres av Viknaslipen til Nordmælaværing AS i januar 2017. Prislappen er cirka 20 millioner kroner. Med ord ikke en helt ordinær sjark. Illustrasjon Marin Design AS.

Selfa Artic bygger mellomklasse

Mens Selfa Arctic er den klare markedsleder i antall, og spesielt det som kan kalles en mellomklasse mellom de minste og de største sjarkene, er de fraværende i segmentet med lengde over 12,98 meter. Her er det Skogsøy Båt, Viknaslipen, Moen Marin og Seigla som har store markedsandeler. I andre enden, de aller minste båtene, fra 7,65 meter opp til 9,99 meter, er Tobias Plastindustri AS den soleklare markedslederen.

Tobias er populær på Vestlandet

Av 25 båter levert av Tobias Plastindustri i perioden, er de eneste som er levert nord for Sogn og Fjordane, to båter levert til Møre og Romsdal. Båtbyggeren har et solid fotfeste blant fiskere på deler av Vestlandet. Mange av de som kjøper en Tobias er fiskere om bord på større fiskefartøyer. De bruker sjarken til fiske i periodene de har fri. Båtene er også populære blant fiskere som satser på leppefiskfiske, eller teinefiske etter krabbe og kreps.

Islendingene leverer hver tiende sjark

Utenlandske båtbyggerier har også en stor markedsandel i Norge. Islandske Trefjar, Seigla og Vikingbåtar, har i perioden levert hver tiende båt i størrelsen 7,65 meter til 15 meter. I tillegg har danske, svenske, polske og britiske båtbyggere levert seks prosent av nybyggene, eller 12 i antall.

Sjark 4

Skogsøy Båt har hatt suksess med sine store 15-metringer de siste årene, og er sammen med Viknaslipen ledende i markedet for så store «sjarker».

Store båter fra Danmark

De danske båtene er levert av Bredgaard Baadeværft og Vestværftet. Sistnevnte bygger reketrålere på 14,99 meter, mens Bredgaard Baadeværft har levert båter i noe mindre størrelse. Svenske Stigfjordbåtar har levert tre nybygg med lengde fra 10,6 til i overkant av 11 meter.

Sjark 6

Pauline ble levert av Vestværftet i Hvide Sande i 2014. En topp utstyrt reketråler med lengde på 14,99 meter. Foto: Vestværftet.

Skogsøy Båt og Viknaslipen

Det er mange som vil, og som leverer fiskebåter. Hele 36 prosent av nybyggene er levert av båtbyggerier som hver har levert en til åtte båter. Å sammenligne markedsandelene bare målt i antall båter blir på sett og vis feil, siden kostnaden av en stor båt på femten meter levert av Skogsøy Båt eller Viknaslipen raskt har samme pris som et titalls båter på sju til åtte meters lengde levert av Tobias Plastindustri. Samtidig er prisen ikke kjent på de fleste nybygg, og det er derfor nærmest umulig å anslå det enkelte båtbyggeri sin andel av verdien på nybyggene.

Stor arbeidsledighet i oljesektoren vil sannsynligvis medføre at markedet for fritidsbåter faller i verdi. Båtbyggere som Viknes som er store i dette markedet vil derfor antakelig fokusere enda mer på fiskeri, hvor den økonomiske situasjonen er positiv. Det finnes mange eldre, små fiskefartøyer som burde vært utskiftet for lenge siden, både av hensyn til miljøet og ikke minst fiskerne sin komfort om bord.

Sjark 5

Tobias Plastindustri leverer enkle og robuste sjarker som har blitt svært populære på Sørvestlandet. Foto Tobias Plastindustri.

 

(NB. I kartleggingen av hvor norske sjarker er bygget har vi med stor sikkerhet fastslått hvor alle unntatt åtte av 196 båter er bygget. I noen tilfeller er det lengde og bredde, gjerne i kombinasjon med hvor båten er levert, som har blitt brukt som grunnlag for å fastslå hvem som har bygget båten. De fleste er bekreftet gjennom søk i Fiskeridirektoratets postjournaler, fartøyregisteret til Sjøfartsdirektoratet og Norske Skipslister. Feil kan forekomme.)

Nybygg 11,00 – 15,00 meter 2011 – 2016

Navn LOA Br. Levert av År Navn LOA Br. Levert av År
Guratind 14,99 6,00 Moen Marin 2011 Thor-Arild 14,95 6,50 Skogsøy Båt 2015
Molinergutt 14,99 5,90 Skogsøy Båt 2012 Radar 14,45 5,42 Båt og Motor 2012
Vågan 14,99 6,00 Vestværftet, 2012 Frøyværing 12,99 4,80 Mundal Båt 2012
Vareid 14,99 6,58 Moen Marin 2013 Gåsøy 12,99 4,20 Norpower 2012
Vibeke Cathrin 14,99 6,17 Moen Marin 2013 Sjåviknes 12,99 5,34 Viknaslipen 2013
Ben Hur 14,99 6,50 Moen Marin 2014 Vardøjenta 12,99 4,24 Vikingbåtar 2014
Pauline 14,99 6,50 Vestværftet, 2014 Agdenes 12,99 5,50 Bredegaard Bådev. DK 2015
Stormfuglen 14,99 6,57 Viknaslipen 2015 Henriette E 12,99 4,34 Norpower 2016
Saga K 14,98 5,68 Seigla, 2011 Bolga 12,98 4,62 Seigla 2012
Skreigrunn 14,98 6,01 Viknaslipen 2011 Breivik Senior 12,98 4,32 Selfa Arctic 2015
Havsund 14,98 5,92 Skogsøy Båt 2012 Tamara 12,91 5,20 Tomma Aluminium 2012
Aldis Lind 14,98 4,56 Trefjar 2013 Havbåen 12,32 3,94 Selfa Arctic 2011
MT Senior 14,98 4,56 Seigla, 2013 Arina 12,27 4,05 Selfa Arctic 2011
Polarstjerna 14,98 6,58 Viknaslipen 2015 Birgitte 12,22 4,06 Selfa Arctic 2011
Ingvaldson 14,97 4,75 Seigla 2011 Lisa 12,19 4,01 Selfa Arctic 2011
Anne G 14,96 6,53 Skogsøy Båt 2014 Sulavåg I 12,19 3,99 Selfa Arctic 2012
Margereth 14,96 6,53 Skogsøy Båt 2014 Scallops Harvester 11,15 3,22 Holthe & Sønner 2014
Martin 14,96 4,57 Trefjar 2015 Pecten Harvester 11,09 3,22 Holthe & Sønner 2014
Frøyhav 14,95 6,50 Skogsøy Båt 2015 Sommarøy 11,03 4,81 Stigfjordbåtar 2015

Nybygg 10,00 – 10,99 meter 2011 – 2016

Navn LOA Br. Levert av År Navn LOA Br. Levert av År
Akom 10,99 4,10 Seigla 2011 Thea 2 10,66 3,82 ? 2011
Aud-J 10,99 3,59 Viknes 2011 Elnesfisk 10,66 4,60 Seigla 2012
Kalsøyjento 10,99 3,84 Selfa Arctic 2011 Havdur 10,66 3,85 ? 2012
Hellem Jr 10,99 3,80 Selfa Arctic 2012 Monsbøen 10,66 3,98 Selfa Arctic 2012
Kvalfjord 10,99 3,84 Selfa Arctic 2012 Holm 10,66 4,50 Unisteel PL 2013
Raid 10,99 3,82 Selfa Arctic 2012 Sverreson 10,66 3,84 Selfa Arctic 2013
Thule 10,99 3,84 Selfa Arctic 2012 Tomina 10,66 3,00 Seigla 2013
Øybuen 10,99 3,84 Selfa Arctic 2012 MissCrosby 10,66 3,97 Seigla 2014
Geko 10,99 4,06 Selfa Arctic 2013 Valløy 10,66 4,40 Skogsøy Båt 2014
Mjåsund 10,99 4,74 Viknaslipen 2013 Bjørnholm Jr 10,66 3,42 Viknes 2015
Ragnhild 10,99 3,98 Selfa Arctic 2013 Erato 10,66 3,42 Viksund 2015
Soa 10,99 3,84 Selfa Arctic 2013 Leah Marie 10,66 4,20 Selfa Arctic 2015
Varfjell 10,99 3,84 Selfa Arctic 2013 Seglvik 10,66 3,98 Norpower 2015
Irina Marie 10,99 4,20 Selfa Arctic 2014 AnneKatharina 10,65 3,80 Selfa Arctic 2011
Maja 1 10,99 4,20 Selfa Arctic 2014 Beate 10,65 3,80 Selfa Arctic 2011
Malin 10,99 3,84 Selfa Arctic 2014 Forsøk 10,65 3,84 Selfa Arctic 2011
Reidar 10,99 4,20 Selfa Arctic 2014 Havsula 10,65 3,60 Nor-Dan 2011
Skye 10,99 4,20 Selfa Arctic 2014 Siljann III 10,65 3,42 Viknes 2011
Solglytt 10,99 4,20 Selfa Arctic 2014 Bugøy 10,65 3,84 Selfa Arctic 2012
Enja 10,99 4,05 Flabria, PL 2015 Mina Marie 10,65 3,81 Selfa Arctic 2012
Karoline 10,99 4,20 Selfa Arctic 2015 Randi Helene 10,65 3,60 Nor-Dan 2012
Måtind 10,99 4,30 Selfa Arctic 2015 Trygg 10,65 4,00 Bredegaard 2012
Solskjær 10,99 4,47 Norpower 2015 Havsula 10,65 3,84 Selfa Arctic 2013
Veslemøy 10,99 4,20 Selfa Arctic 2015 Tiira 10,65 3,60 Nor-Dan 2013
Øyliner 10,99 4,78 Seigla, IS 2015 Øysol 10,65 3,60 Nor-Dan 2013
Øyåad 10,99 4,20 Selfa Arctic 2015 Bjørnnes 10,65 3,60 Nordic Boat 2014
Nora 10,98 4,10 Seigla, IS 2011 Havblå 10,65 3,58 Nord-Dan 2014
Skjerodden 10,98 4,10 Seigla, IS 2012 Matheus 10,65 3,60 Nor-Dan 2014
Vasøyfisk 10,98 3,78 Trefjar, IS 2012 Rødland 10,65 3,60 Nor-Dan 2014
Bøbas 10,98 3,75 Trefjar, IS 2013 Hans-R 10,65 3,60 Nor-Dan 2015
Jens Berg 10,98 4,30 Selfa Arctic 2014 Helena 10,65 5,00 Bredegaard 2015
West Coast 10,98 4,05 Flabria PL 2014 Kveita 10,65 3,60 Nor-Dan 2015
Tranøy 10,98 4,61 Trefjar, IS 2015 Laksberg 10,65 3,60 Nord-Dan 2015
Jakobsson 10,97 4,00 Hemnes Mek 2011 Rangnes 10,65 3,60 Nor-Dan 2015
Ludvik 10,97 5,01 Skogsøy Båt 2012 Keila 10,65 3,60 Selfa Arctic 2016
Brenning 10,97 4,80 Stal PL 2015 Stauren 10,65 3,60 Nor-Dan 2016
Jone 10,96 3,42 Viknes 2011 Haugefisk 10,63 3,49 Nordic Boat 2011
Sjøkvisten 10,96 3,42 Viknes 2011 Unni 10,63 3,58 Nor-Dan 2011
Hanna I. 10,96 3,42 Viknes 2012 Marie Bang 10,62 3,73 Cygnus 2014
Gretea 10,96 3,42 Viknes 2013 Marius 10,60 3,60 Nordic Boat 2011
Havterna 10,96 3,42 Viknes 2013 Mifjord 10,60 4,10 Stigfjordbåtar 2014
Stero 10,96 3,42 Viknes 2013 Aurora J 10,49 3,32 Vaagland 2014
StigMagnar 10,96 3,42 Viknes 2013 Snoopy 10,40 3,04 TK Båt 2014
Thea Dalwhinnie 10,96 4,47 Anderson Marine. UK 2013 Hårek 10,38 3,44 Hemnes Mek 2011
Kallemann 10,96 3,42 Viknes 2015 Tuva 10,36 3,42 Viknes 2015
Norliner 10,95 10,95 Seigla 2011 Lovundværing 10,32 4,28 Tomma 2012
Frøya 10,94 3,96 Selfa Arctic 2011 Katrine 10,30 3,42 Viknes 2011
Njord 10,88 4,60 Anderson Marine, UK 2011 Arctic 10,06 3,85 Selfa Arctic 2012
Eirik 10,67 3,04 Seigla 2011 Rasken 10,05 3,50 Båt og Motor 2015
Lomstind 10,66 4,61 Båt og Motor 2011 Astrid II 10,05 2,86 Vikingbåtar, 2016
Saltbåen 10,66 3,84 Selfa Arctic 2011 Rafn 10,03 3,06 Seigla 2013
Selvågbuen 10,66 3,84 Selfa Arctic 2011 Victoria 10,01 3,42 Viknes 2015

 

Nybygg 7,65 – 9,99 meter 2011 – 2016

Navn LOA Br. Levert av År Navn LOA Br. Levert av År
Fark 9,99 3,58 Trefjar 2015 Victoria 8,70 3,30 Tobias Plastindustri 2013
Skår Jr 9,99 3,60 Trefjar 2016 Teinebas 8,70 3,25 Tobias Plastindustri 2015
Jorunn B 9,87 3,08 Trefjar 2016 Larstein 2 8,63 3,17 Tobias Pastindustri 2011
Jane 9,80 3,42 Viknes 2015 Sofie 8,50 3,25 Tobias Plastindustri 2012
Labrus 9,70 3,30 Tobias Plastindustri 2013 Aamalie 8,50 3,20 Tobias Plastindustri 2013
Sjofjord 9,70 3,10 Nordic Boat 2012 Gema 8,50 3,20 Tobias Plastindustri 2013
Dag-Mona 9,69 3,10 ? 2011 Kalsøy 8,50 3,25 Tobias Plastindustri 2014
Myrbø Junior 9,69 3,20 Stigfjordbåtar 2012 Kalsøygutt 8,50 3,25 Tobias Plastindustri 2014
Glesen 9,65 3,42 Viknes 2016 Lukko 8,50 3,25 Tobias Plastindustri 2015
Thalassa 9,65 3,42 Viknes 2015 Admiral F. 8,38 2,97 Viknes 2012
Castro 9,55 3,42 Viknes 2015 Søsand Pioner 8,35 3,06 Nb Marine 2012
Hamnøy 9,50 2,99 ? 2012 Ingrid 8,30 2,93 Tobias Plastindustri 2013
Trygvason 9,28 3,15 ? 2012 Aase 8,30 2,93 Tobias Plastindustri 2012
Havgutt 9,25 3,60 Kaasbøll Boats 2011 Ikaros 8,05 3,00 Moen Slip 2011
Torøy 9,24 3,22 ? 2012 Viking 7,96 3,07 ? 2011
Hallvard 9,10 3,30 Jemar – Norpower 2011 Oline 7,80 2,80 ? 2011
Nesbuen 9,09 3,84 Vaagland Mek, 2015 Elisabeth 7,70 2,80 Tobias Plastindustri 2012
Fjordlys 9,00 3,62 Vaagland Mek, 2015 Lucky 7,70 2,80 Tobias Plastindustri 2014
Leibøen 9,00 3,30 Vaagland Mek, 2013 Skarøy 7,70 2,80 Tobias Plastindustri 2016
Lending Junior 9,00 3,30 Vaagland Mek, Verk. 2013 Telo 7,70 2,80 Tobias Plastindustri 2013
Vilde 8,95 3,80 Tobias Plastindustri 2015 Arnøyvær 7,69 2,67 Tomma Aluminium 2013
Ringholm 8,80 3,25 Tobias Plastindustri 2012 Teino 7,65 2,80 Tobias Plastindustri 2013
Hendanes Jr 8,80 3,06 Viksund 2014 Tobias 7,65 2,80 Tobias Plastindustri 2014
Jadar 8,80 3,83 Tobias Plastindustri 2015 Anfield 7,65 2,80 Tobias Plastindustri 2015
Rabbagutt 8,79 3,06 Nb Marine 2013 Maren Rose 7,65 2,80 Tobias Plastindustri 2015
Vonheim 8,79 3,06 Nb Marine 2013 Lotte 7,65 2,80 Tobias Plastindustri 2011
Ivan 8,70 3,30 Nb Marine 2013 Jørneskjær 7,65 2,80 Tobias Plastindustri 2012