Etter at et mannskap om bord på American Seafoods store fabrikktråler American Dynasty testet positivt for Covid-18, ble hele mannskapet testet. Alle var allerede testet for Covid-19, og satt i fem dagers karantene, før tråleren kastet loss for å fiske hake.

Den store fabrikktråleren måtte etter kort tid gjøre vendereis til Washington da ett medlem ble syk. Da tester ble gjort 30, mai, testet hele 92 av mannskapet på 124 positivt for Covid-19.

Bare dager senere, 4. juni, ble det meldt om smitte om bord på to andre fabrikktrålere tilhørende American Seafoods. Om bord på tråleren Triump testet fire av mannskapet positivt og om bord på Northern Jeager 21. Begge fartøyene har et mannskap på 110, opplyser American Seafoods.

Det ble deretter lagt planer for hvordan pollocksesongen denne sommeren skulle gjennomføres på en sikker måte. Dette er det økonomisk viktigste fiskeriet for American Seafoods.