Den nesten ferdige tråleren, med en prislapp på nesten 600 millioner kroner, nektes flagg på grunn av hundre år gammel lov.

Ved verftet Dakota Creek Industries i USA ligger en nesten ferdig fabrikktråler. Den 80 meter lange tråleren som skulle bli USAs mest moderne er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund. Den har fått navnet “America’s Finest,”, men navnet burde kanskje vært skiftet til American Nightmare.

Tråleren som skulle vært i fiske nå, skulle operere i Beringhavet, Alaskagulfen og den nordlige del av Stillehave. Men den får ikke amerikansk flagg, og derved heller ikke tillatelse til å fiske på amerikanske kvoter. Årsaken er en lov fra 1920, kjent som The Jones Act. Den nesten hundre år gamle loven ble i sin tid vedtatt for å beskytte amerikansk maritim industri. Blant annet forbyr den såkalt kabotasje. Det vil si at fartøyer som ikke har amerikansk flagg ikke får frakte gods eller passasjerer mellom amerikanske havner.

Loven stiller også krav til materialene som brukes når et fartøy bygges. Ett av kravene er at mindre enn 1,5 prosent av stålet som brukes i et fartøy skal være prefabrikert i utlandet. Det vil si at verftet bare kan importere stålplater, men ikke stålplater som er skåret til eller bøyd for å kunne sveies rett på plass.

Det amerikanske verftet gjorde den fatale tabben at de bestilte ferdig tilpassede stålplater fra Nederland. Dette stålet som er brukt i byggingen utgjør cirka ti prosent av skipets vekt. Derved nektes den flotte tråleren amerikansk flagg.

Forsøk på å få Kongressen til å vedta et unntak for skipet har ikke lyktes, og det mest sannsynlige er nå at skipet blir solgt til utlandet. Det som uten tvil ville blitt Amerikas fineste fiskefartøy, har i stedet blitt et mareritt for verftet som gjorde feilen og som ikke får levert tråleren til rederiet. Tråleren var sett på som et sårt tiltrengt tilskudd til en aaldrende amerikansk trålerflåte

Markedet for tråleren er begrenset. Verftet er forberedt på at ved salg til utlandet det kan de bli påført et tap på flere hundre millioner kroner.