Kystmagasinet 7.13: Thyborøn Skipssmedie har plassert den lille danske havnebyen Thyborøn på verdenskartet. Fra Alaska og Lyngen i nord til New Zealand i sør henger bedriftens blåe tråldører på hekken til trålere. Noen bare noen titalls kilo tunge, andre noen titalls tonn tunge.


( 02.12.2013 )

[raw]

Like viktig som både trål og båt er tråldørene som gjør at trålen åpner. Tråldører som ikke fungerer optimalt er dårlig økonomi. Mindre fangst og økt drivstofforbruk er resultatet, og i verste fall unødig skade og slitasje på trålen.

 

– Vi driver et kontinuerlig utviklingsarbeid for stadig å forbedre våre produkter, og vi er så heldige å ha SINTEF sin testtank i Hirtshals få timers kjøring herfra. I tillegg holder vi til et fiskerimiljø hvor mange bruker våre tråldører, slik at vi løpende får tilbakemeldinger fra fiskerne, forteller eksportsjef Ole Kjærgaard i Thyborøn skipssmedie A/S til Kystmagasinet.

 

Vi eksporterer mellom 400 og 500 par tråldører årlig, forteller eksportsjef Ole Kjærgaard.

 

Spesialiserte seg på tråldører
I 1967 ble Thyborøn Skibssmedie A/S etablert i Thyborøn dansken Børge Stausholm Andreasen. Produksjon av tromler, vinsjer og tråldører til lokale fiskefartøyer var den viktigste aktiviteten. Etterhvert som tråldørene ble mer og mer etterpurt, og utgjorde en stadig større del av produksjonen, ble det mer og mer fokus på dette produktet.

 

På 60 tallet var tråldører ikke mye mer enn et par svakt krummede stålplater med feste for kjettinger som ble brukt av bunntrålere. Thyborøn Skipssmedie var med på å utvikle dører som gjorde at fiskefartøyene fikk mer fisk og brukte mindre drivstoff. Etter hvert kom store pelagiske dører, laget for å kunne fungere som en mellomting av en tråldør og flyvinge.

 

Her sveises en pelagisk dør sammen. Selv om mye er automatisert, er det fortsatt mye håndarbeid på en tråldør.

 

Rettet all fokus mot tråldører
Bedriften i Thyborøhn forsto at tråldører var et produkt som krevde utvikling og fokus. I 1974 ble den del av virksomheten som lagde tromler og vinsjer solgt. All fokus ble rettet mot tråldører. Både dører for bunntråling og pelagisk tråling. Kundene var primært den store flåten av små trålere i Thyborøn og andre danske havner.

 

I dag er det 43 trålere hjemmehørende i Thyborøn. 17 er over 30 meter loa, mens ti er under 10 loa. Vi har ikke funnet hvor mange tallet var i 1974. Men det var nok nok atskillig flere trålere. Selv om mange fartøyer har blitt kondemnert og kvoter solgt, har ikke bedriften fått mindre å gjøre. Ved innovativ tankegang og hard satsning på produktutvikling, har Thyborøn Trawldoors blitt en av verdens ledende produsenter av tråldører.

 

Moderne datastyrte plasmabrennere og skjærebrennere sørger for maksimal utnyttelse av stålplatene.

 

Tøff internasjonal konkurranse
De er ikke alene i markedet. I Norge er Egersund Trål en stor produsent av pelagiske dører til det samme markedet som Thyborøn Skibssmedie. En annen, og viktig konkurrent er tråldørene som er kjent under navnet Injector Door. Disse dørene lages i Guangdong i Kina, og markedsføres blant annet av Mørenot. På Færøyene produseres dørene som er kjent under merket Rock. Også færøyingene er aktive i eksportmarkedet. I sommer kjøpte blant annet Havstrand dører fra den færøyiske produsenten.

 

I USA er andre merker konkurrenter, som for eksempel NETs som produserer Gull Wing. Men tross sterk konkurranse har Thyborøn Skibssmedie blitt stadig mer kjent, og bedriften har vokst. I Thyborøn er det neppe en dag uten at noen båter utstyrt med tråldørene ligger til kai. Likevel blir hele 85 – 90 prosent av dørene eksportert.

 

Nordirske Voyager er en av mange britiske pelagiske trålere som har valgt tråldører fra Thyborøn.

 

Kjøpte islandske Poly-Ice
– I oktober 2011 kjøpte vi  islandske Poly-Ice av Hampidjan, som nå har enerett på salg av både Poly-Ice og Thyborøn Trawldoor på Island og New Zealand. I tillegg fikk Hampidjans søsterselskap Swan Net Gundry tilsvarende rettigheter i Skottland og Irland. Poly-Ice lages nå her i Thyborøn, forteller Kjærgaard.

 

For å være konkurransedyktige er det ikke bare viktig å kunne levere gode dører, men prisen må være korrekt. For å få det til har bedriften investert i utstyr som gjør produksjonen effektiv. Blant annet brukes topp moderne utstyr for å brenne ut deler fra stålplater. Datamaskiner regner ut hva som kan brennes ut av en stålplate, slik at det blir best mulig utnyttelse og minst mulig skrapjern. At selve skjærebrenneren er datastyrt gir i tillegg atskillig større presisjon og finere kutt enn hva som er mulig for hånd.

 

I Norge er det tøff konkurranse med dører fra Egersund Trål og andre produsenter. Havstål er en av båtene som har valgt Thyborøn.

 

Pelagiske dører til bunntråling
– Vi produserer nå 400 – 500 par tråldører årlig. Disse er fordelt ganske likt på pelagiske dører og bunndører. Nå håper vi på at nordmennene skal få øynene opp for bruk av pelagiske dører ved bunntråling. Erfaringer fra Alaska viser at en kan få en vesentlig reduksjon i bifangst ved å bruke pelagiske dører når en tråler på bunnen. En annen fordel er at en får redusert drivstofforbruket, forklarer Kjærgaard.

 

Han kan fortelle at både nye Volstad og Atlantic Viking har valgt å bruke pelagiske dører ved bunntråling. Innsparinger i drivstofforbruket er her en viktig årsak. Det er naturlig at friksjonen en tråldør skaper mot bunnen koster ekstra drivstoff, sammenlignet med om det benyttes en pelagisk dør som ikke er i kontakt med bunnen.

 

De fleste danske pelagiske trålere bruker som Beinur på bildet Thyborøndører.

 

Fisket tobis på grunt vann
Under det danske tobisfisket på forsommeren ble mange av de største fangstene tatt inne på svært grunt vann. Flere store trålere brukte da pelagiske dører. Tråleren Cattleya fisket blant annet i områder hvor den bare hadde seks favner vann under kjølen.

 

I Norge har Thyborøndørene foreløpig hatt sin største suksess blant båtene som tråler etter industrifisk og reker. Men også forskningsskipene Frithjof Nansen og G. O. Sars er utstyrt med du umiskjennelige marineblå dørene. Også den nye Austevollbåten Malene S. er utstyrt med dører fra Thyborøn.

 

Det produseres også små dører som disse på denne lille tråleren.

 

Fra 59 kilo til over åtte tonn
– Vi selger rundt 20 til 30 par dører til norske fartøyer årlig, sier Kjærgaard som har stor tro på at salget vil øke når flere bunntrålere gjør seg erfaringer med bruk av pelagiske dører. I sin produktoversikt har Thyborøn 20 ulike modeller som alle produseres i ulike størrelser. De minste tråldørene har et flateareal på 0,8 kvadratmeter og veier bare 59 kilo. De største er på mer enn 20 kvadrat og veier over åtte tonn. Skulle noen ønske mindre eller større, tyngre eller lettere utgaver, lages det på bestilling.

 

– Du finner våre dører på del fleste slags trålere over hele verden, enten det er små eller store båter, enten det er giantiske russiske fabrikktrålere eller mindre reketrålere i Lyngen i Norge, avslutter Kjærgaard.

[/raw]