Kystmagasinet 7.13: Det er Hellesøy Verft AS på Løfallstrand i Hardanger som har utrustet Liegruppen Fiskeri AS nyeste tilskudd til fiskeflåten, Ligrunn. Jobben har stort sett gått etter planen, og daglig leder Øystein Hellesøy er fornøyd både med samarbeidet med rederiet og det ferdige resultatet. Dette er verftets bygg nummer 151 i rekken, så man aner at det ligger mye erfaring i dette tradisjonsrike verftet.


[raw]

Kystmagasinet tok en prat med lederen for verftet før vi entret ripa til Ligrunn. Kontrakten på dette siste nybygget ble skrevet så sent som desember i fjor. Da var skrog og overbygg nærmest ferdig bygget ved Klaipeda i Lithauen. Det er rederne selv som har satt skipet i bestilling ved skrogverftet, og det har også vært litt forsinkelser underveis i prosessen. Det var Eidsvik Skipsbyggeri AS, som ligger 20 minutters kjøring fra Hellesøy Verft AS, som sto for utrustningen av søsterskipet Liafjord, som ble overlevert omtrent akkurat ett år før Ligrunn.

 

Superskip
Men det ble altså Hellesøy Verft AS som fikk utrustningsjobben på Ligrunn. Skroget ankom verftet for utrustning ved siste årsskiftet, og fra dette tidspunktet og frem til overlevering 14. september har byggingen gått stort sett som planlagt. Rederiet har selv gjort mange av de store innkjøpene av utstyr. Øystein Hellesøy sier han er svært godt fornøyd med samarbeidet med rederiet under byggeprosessen. De har vært innovative og tenkt nye og gode løsninger, og han mener Ligrunn har blitt et superskip på mange måter. Han trekker frem den fantastiske hybride løsningen med diesel-elektriske framdriftsanlegget som ett eksempel. Toppfarten på max ytelse er logget til hele 19,4 knop.,. Ligrunn går over 12 knop bare på hjelpemotor-anlegget uten at den store hovedmotoren er i gang, så benevnelsen superskip kan også her være treffende og god.

Hellesøy Verft AS ligger fint til på Løfallstrand.

 

Hellesøy Verft AS har ingen stor byggeaktivitet umiddelbart etter Ligrunn. Men de har allerede ett annet nybygg i ordre, et stort supplyskip til Siem Offshore, som er under bygging ved et skrogverft i Polen. Dette skipet ankommer Løfallstrand i februar for utrustning, med overlevering i august neste år. Frem til februar vil det være litt deleproduksjon ved verftet, men Øystein Hellesøy håper også på andre oppdrag, på for eksempel vedlikehold, ombygging, reparasjoner eller lignende. Hellesøy forteller at de er fleksible på fartøytyper, og de har lang erfaring med det meste. Verftet har rundt 30 fast ansatte, mens det under utrustningen av Ligrunn var mer enn 60 i aktivitet på området. Når de store offshoreskipene utrustes, engasjerer verftet på Løfallstrand i perioder opp mot 200 personer på verftsanlegget.

 

Aner fra 1946
Hellesøy Verft AS er en tradisjonsrik familiebedrift som begynte å bygge båter allerede så tidlig som i 1946. Det var far, (Thorvald) til nåværende daglig leder som satte i gang virksomheten i et lite naust på eksisterende område. Han kom fra Hellesøy i Øygarden og giftet seg med Bjørg fra småbruket Sætre på Løfallstrand. Han fikk med seg et par andre og startet med å bygge mindre trebåter, den første på 26 fot. Siden gikk det slag i slag, og båtene ble større og større. Det var den gang sterke båtbyggertradisjoner i regionen, og det fantes på det meste ti båtbyggeri i samme kategori bare i den vesle bygden Løfallstrand med ca 150 innbyggere.

 

Verftet har stort sett vert i kontinuerlig drift siden oppstart og frem til i dag. Byggematerialet var tre helt frem til 1972/73, da man la om til stål. Det ble umiddelbart bygget og levert tre linebåter i stål (95,105 og 110 fot) til Vigra og en større garnbåt til Senja. Aktiviteten var stor og verftet hadde rundt 15 fast ansatte. I 1975 etablerte bedriften et eget skrogverft noen steinkast unna. Dette anlegget var i virksomhet frem til 1999, da man innså at det ble for dyrt å bygge skrogene i Norge. Året etter ble det gjort en refinansiering i selskapet, som sikret ny drift og fremtiden til Hellesøy Verft AS.

 

Ti eiere med like aksjeposter
Thorvald Hellesøy var aktiv i driften helt frem til han gikk bort i 1998, 82 år gammel. Den gang var sønnen Thorleif daglig leder, og alle de tre brødrene Oddvar, Øystein og Thorleif var involvert i driften og sto som eiere. I dag er Øystein daglig leder. Eierskapet er likt fordelt med 10 % på hver av de tre brødrene og 3 av Thorleif sine og Øystein sine 4 barn. Omstrukturering og eierskapsfordeling har gått fint, forteller nåværende daglig leder Øystein Hellesøy.

 

Hellesøy Verft AS har lange tradisjoner med å bygge fiskefartøy, og rundt på veggene i deler av kontorbygget henger bilder av ulike nybygg på rekke og rad, fra første overlevering og frem til i dag. Det største fiskefartøyet de har bygget var en 106 meter lang frysetråler til et rederi på Irland. Men fra 2006 og frem til overleveringen av Ligrunn har de fleste av oppdragene kommet fra offshorenæringen med bygging av supplybåter. Det ble syv overleveringer på rad, før det igjen dukket opp et fiskefartøy ved kaien for utrustning. Øystein Hellesøy håper det kommer flere av denne kategorien.

 

[/raw]