DEL

Tester i det spanske markedet viser at lettsaltede produkter kan ta markedsandeler fra dyrere, fullsaltede bacalaoprodukter, melder FHF.


( 23.10.2008 )

[raw]

Tradisjonell, hel saltfisk er blant de dyreste produktene man kan kjøpe i spanske dagligvarebutikker. Et prosjekt fra forskningsfondet FHF viser imidlertid at rimeligere, lettsaltet seifilet kan oppfattes som et reelt alternativ for prissensitive forbrukere.

 

Uenige importører
I prosjektet ble to spanske importører bedt om å vurdere markedspotensialet for en serie med fryste, lettsaltede testprodukter av sei. Det viste seg at de to importørene hadde ganske avvikende holdninger til slike produkter.

 

Den ene importøren, som holder til i Sør-Spania, omsatte allerede en god del fryst, lettsaltet fisk. De hadde nylig begynt å omsette lettsaltet sei, og kunne fortelle at den hadde blitt tatt godt imot ute i butikkene. Sei er som kjent ikke like hvit som torsk, men ifølge denne importøren er sørspanjoler mer opptatt av pris enn av tradisjon og utseende.

 

Vanskeligere i nord
Den andre importøren, som holder til nord i Spania, uttrykte derimot en dyp skepsis mot de lettsaltede seifiletene, som ifølge dem var uselgelige i det tradisjonsbundne Nord-Spania. Hos dem ble lettsaltet sei oppfattet som “bacalao light” og omtalt som “juks”. Supermarkedene hadde imidlertid kontaktet importøren med spørsmål om slike produkter, men slike forespørsler hadde de avslått. En enkel butikkrunde så ut til å bekrefte inntrykket av at det var lettere å få tak i lettsaltet fisk i sør enn i nord, skriver FHF.

 

Prosjektet
Prosjektet ble gjennomført av Nofima Marin og Møreforskning, med Bacalaoforum som prosjektleder på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). I tillegg til FHF, har Innovasjon Norge bidratt til finansieringen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.