Etter en periode med stadig høyere kvoteråd for torsk, er toppen nå passert.


( 13.06.2014 )

Dette skriver Norges Sildesalgslag i går. Kvoterådet for neste år er på 894 000 tonn. Dette er 100 000 tonn lavere enn årets råd.

 

Til tross for en nedgang på ti prosent er det fremdeles snakk om en høyere kvote.

 

Det er for tiden rekord store mengder tosk i Barentshavet, og kvoterådet på rett under 900 000 tonn gir så mye fisk at alle som bor i Norge kunne spist torsk til middag annen hver dag helt til jul.

At kvoterådet for 2015 er lavere enn foregående år skyldes at de utsedvanlige gode årsklassene fra 2004 og 2005 er på vei ut av torskebestanden. Etter dette har årsklassene vært mer normale. Nedgangen som kommer med 2015-rådet er ventet og i tråd med høstingsregelen, uttaler Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordæstarktisk torsk ved Havforskningsinstituttet.

 

ICES, Det Internasjonale råd for havforskning, gir kvoteråd på nordøstarktisk torsk og de andre bunnfiskebetandene i Brentshavet og langs norskekysten.

 

Les mer om arbeidet her.