Fiskeindustrien og Norges Råfisklag klarte under gårsdagens drøftelser ikke å komme til enighet om alle de nye minsteprisene for fisk. Industrien ved FHL og NSL la liten vekt på de positive markedssignalene, og gikk inn for en reduksjon av minsteprisene for torsk.


( 11.12.2013 )


[raw]

Råfisklaget ønsket et forsiktig løft i prisene både for torsk, hyse og sei i tråd med positive og godt dokumenterte signaler i markedet. Økte priser i råvaremarkedet for fryst fisk, gunstig lagersituasjon og positive valutaforhold lå blant annet til grunn for dette.

 

Partene ble enige om nye minstepriser for snørefanget hyse, de to minste størrelsene av sei og for videreføring av prisene for en rekke andre arter/størrelser.

 

I etterkant av drøftelsene har Norges Råfisklag fastsatt nye minstepriser for torsk, hyse og sei som innebærer en økning på fra 25 til 50 øre pr. kg i forhold til gjeldende minstepriser.

 

De viktigste endringene framgår av etterfølgende oversikt. Det vises for øvrig til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

 

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 16. desember 2013 og inntil videre:

 

Torsk over 6,0 kg                               kr  14,00                     (+ kr 0,50)

Torsk 2,5-6,0 kg                                 kr  11,25                     (+ kr 0,50)

Torsk 1,0-2,5 kg                                 kr  10,25                     (+ kr 0,50)

Torsk under 1,0 kg                             kr    9,00                     (+ kr 0,50)

Hyse over 0,8 kg (snørefanget)      kr  11,00                   (+ kr 0,50) (enighet)

Hyse over 0,8 kg (andre redsk.)     kr    8,75                   (+ kr 0,50)

Hyse under 0,8 kg                          kr    6,00                    (+ kr 0,50)

Sei over 2,3 kg                                   kr    9,00                      (+ kr 0,50)

Sei 1,2-2,3 kg (enighet)                     kr    7,50                      (+ kr 0,25)

Sei under 1,2 kg  (enighet)                kr    5,50                       (+ kr 0,25)  

Rogn av torsk                                     kr    6,00                      ( – kr 1,00 )

Hau av torsk til konsum                     kr    0,75                      (+ kr 0,25 )

[/raw]