DEL

Codfarmers og andre torskeoppdrettere bløgges av markedet. Ifølge Codfarmers egne tall taper de nå rundt 19 kroner per kilo torsk de selger. I uke 50 ble oppdrettstorsk i snitt betalt med 25,33 kroner per kilo FOB Norge, ifølge Eksportutvalget for Fisk. For ett år siden oppnådde oppdrettstorsk 36,42 kroner per kilo. Det er et fall i prisen på hele 30 prosent. Selv om Codfarmers i uke femti har solgt til utelukkende de best betalte markedene, har selskapet likevel tapt mer enn ti kroner per kilo.


( 29.12.2008 )

[raw]

I realiteten er situasjonen for prisen på oppdrettstorsk atskillig verre. I europeiske markeder er prisfallet atskillig mer dramatisk. Men fallet i verdien på norske kroner mot euro skjuler den brutale virkelighet. For ett år siden ble torsk betalt med 4,56 euro per kilo. Nå er prisen 2,54 euro. Det er et dramatisk fall på hele 44,3 prosent.

 

Mye av årsaken til det dramatiske fallet som har vært i gjennomsnitts pris midt i julerushet ser ut til å skyldes 64 tonn som er eksportert til Sverige for den lite imponerende pris av 17,42 kroner per kilo.

 

Danske importører har i år doblet sin import av oppdrettstorsk til over 2000 tonn. Samtidig er Danmark det nest dårligste markedet med hensyn til pris. I uke 50 betalte de 23,94 kroner per kilo. Bare svenskene fikk torsken rimeligere.

 

Frankrike som av norske torskeoppdrettere har blitt sett å som det mest interessante markedet, har i år bare vist en beskjeden vekst i volum fra 986 tonn i fjor til 1116 tonn i år. At veksten har stoppet opp til tross for en kraftig reduksjon i pris, er dårlig nytt.

 

Totalt var det ved utgangen av uke 50 eksportert 5466 tonn mot 3411 tonn i fjor.

 

Klokken 10.15 mandag morgen er den høyeste prisen som tilbys for aksjer i Codfarmers 3,16 kroner. Aksjen har tidligere i år vært oppe i 30 kroner. Det er stor mulighet for at Codfarmers sin aksje vil ende opp med et fall på over 90 prosent i år. Dette fallet gjenspeiler i stor grad dramatikken i torskeprisen. For hver kilo som slaktes øker tapene for torskeoppdretterne.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.