Regjeringen lanserer strategi for levendelagring av vill fisk.


( 13.06.2014 )

– Torsken har noe å lære av laksen. Oppdrettsnæringen klarer å gi forbrukerene god tilgang på ferske råvarer hele året, og jeg er overbevist om at det er et marked også for fersk torsk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

 

Det er en utfordring at mesteparten av tosken blir fisket frem til påske. Dermed er det vanskelig å møte etterspørselen etter fersk fisk resten av året og å holde fiskeindustrien åpen med helårlige arbeidsplasser.

 

Torskehotell er merder hvor torsken går levende frem til slaktingen. Slik vil kunnskap og teknologi fra oppdrettsnæringen overføres til torsken på en ny måte. Metoden gir bedre kvalitet på fisken og tilbud om fersk torsk hele året.

 

– Produksjonskostnadene i norge vil alltid være høye. Men vi har gode forutsetninger for å utvikle nisjeprodukter med utgangspunkt i råvarer av høy kvalitet. Vi har nå lagt bak oss tidenes skreisesong og ser at det er marked for fersk fisk, sier Aspaker.

 

Dette er de viktigste tiltakene i regjeringen sin strategi:

  • Forenkle regeverket
  • Videreføre kvotebonus
  • Øke tilskudd til kunnskap og kompetanseheving
  • Se på infrastruktur og mottaksanlegg

 

– vi er allerede i gang med regelverksarbeidet. Målet er å legge enda bedre tilrette for levelagring, og vi tar sikte på å få dette på plass før neste års sesong, sier Aspaker.