I fjor ble det fisket 26,6 tonn torsk utenfor den amerikanske staten Maine, et fall på 9 tonn fra 2019.

Dette er i seg selv et kraftig fall. Men det virkelige dramatiske fallet ser en om fangstene sammenlignes med fangstene på 1980-tallet og tidlig 1990-tallet. Da ble det jevnlig fisket 4.000 – 5.000 tonn torsk årlig utenfor Maine. Det betyr at det har vært et fall i fangstene på hele 99,5 prosent.

Noe av fallet i fjorårets fangster kan tilbakeføres til problemer skapt av Coroapandemien. Men ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration er hovedårsaken mange år med overfiske og klimaendringer. På kysten av New England, som Maine er en del av, ble det i fjor registrert en samlet fangst på 9970 tonn torsk. På 1980-tallet var fangstene i flere år over 40.000 – 50.000 tonn. Torsk er en populær fisk på nordøstkysten av USA. Etterspørselen dekkes nå i hovedsak av norsk og islandsk torsk.