DEL

I 2009 eksporterte Norge torskefisk (inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk) for 9,5 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 375 millioner kroner eller 3,8 prosent sammenlignet med 2008. Reduserte torskepriser er årsaken til verdireduksjonen. Målt i volum økte eksporten med 9,4 prosent eller 31.500 tonn, til totalt 365.600 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.


( 06.01.2010 )

[raw]

– 2009 har vært et kriseår for torskenæringen, først og fremst grunnet lavere pris, særlig for saltfisk- og tørrfisknæringen. Til tross for dette ser vi at den norske torsken holder stand i viktige markeder som Portugal, der reduksjon for saltfisk ble oppveid med økning for klippfisk. I sum utgjør mengden av torsk fra Norge til Portugal det samme som året før, sier markedsanalytiker Ove Johansen i Eksportutvalget for fisk.

 

Utsalgspris til forbruker ble i fjor redusert med 24 prosent, og dette, sammen med ekstrainvesteringer i markedsaktiviteter, har ført til at portugiserne spiser mer torsk. Eksportutvalgets undersøkelser viser at de helst spiser norsk torsk, noe som gjør at Johansen er positiv til utviklingen fremover.

 

Labert for saltfisk
Eksporten av saltet hel torsk kom på 694,1 millioner kroner i 2009. Dette er en reduksjon på 442,3 millioner kroner eller 39 prosent. Målt i volum ble det eksportert 20.644 tonn saltet hel torsk mot 25.221 tonn i 2008. Hovedmarkedet Portugal ble redusert med 50 prosent i verdi, fra 729 millioner kroner i 2008 til 360 millioner i fjor. Totalt hadde saltfisken et prisfall på 25 prosent.

Totalt for 2009 ble det eksportert tørrfiskprodukter, både hel og filet for 650 millioner kroner. Dette er en reduksjon på åtte millioner kroner fra 2008. Fjorårets salgssesong, som startet i juli, viste en reduksjon på 108,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2008. Lofotrund torsk står for en reduksjon på 99 millioner kroner fordelt på samme volum som tilsvarende periode i 2008. De har hatt en prisreduksjon på 29 prosent i perioden.
 
Klippfiskrekord
Klippfisk av sei hadde tidenes beste år i fjor med eksportrekord i verdi. Totalt ble det eksportert klippfisk fra sei for 1,13 milliarder kroner, en økning fra 2008 på 39,7 millioner kroner. Hovedmarkedet Brasil ble redusert med 3.000 tonn mens både de karibiske – og de afrikanske markedene hadde god volumvekst i 2009. Totalt økte gjennomsnittprisen med åtte prosent fra 2008.
Klippfisk av torsk ble redusert med 48 millioner til totalt 1,67 milliarder kroner i fjor. Gjennomsnittprisen ble redusert med 20 prosent mens totalvolumet økte med over 6.000 tonn eller 22 prosent til totalt 34.100 tonn. Det var hovedmarkedet Portugal som stod for det meste av volumveksten. De tok imot totalt 20.900 tonn klippfisk torsk i fjor, 4.100 tonn mer enn i 2008.
 
Vekst for fersk torskefilet
Til tross for lavere priser for fersk torskefilet kom eksporten på over 400 millioner kroner i 2009 og dette er en økning på 48,8 millioner kroner fra 2008. Aldri har det vært eksportert så mye fersk torskefilet fra Norge, verken i verdi eller volum. Volumet ble totalt 5.900 tonn og omtrent halvparten av dette står Frankrike for.
 
– Aldri tidligere har norsk torsk vært mer synelig i franske butikker som i 2009. De ekstra markedsmidlene som ble satt av til torsk fra Fiskeri- og kystdepartementet, salgslagene og EFF gjorde det mulig å kjøre store kampanjer i samarbeid med de største butikkjedene. Aktiviteter i butikk støttet opp med annonsekampanjer i ulike magasiner og radioreklame har gitt positive effekter, sier fiskeriutsending i Frankrike Johan Kvalheim.

 

Eksporten av fersk hel torsk økte med 56,5 millioner kroner fra 2008 til totalt 366,7 millioner kroner, en økning på 18 prosent. Målt i volum var derimot veksten på 50 prosent til totalt 14 840 tonn. Danmark er største mottakerland for fersk torsk fra Norge og tok imot over 10.500 tonn, som er 500 tonn mer enn totaleksporten av fersk torsk i 2008.
 
Rekord for hyse
Aldri tidligere har det blitt eksportert like mye fryst hel hyse som i 2009. Totalt kom verdien på 602,5 millioner kroner, noe som er en økning på 247,5 millioner kroner fra 2008. Over halvparten av volumet gikk i fjor til Kina, og de hadde en vekst i fjor på 173,3 millioner kroner fra 2008.
 
Fryst hel torsk hadde en økning på 57,4 millioner kroner til totalt 456,4 millioner kroner i fjor. Målt i volum var veksten på 84 prosent fra 15.500 tonn i 2008 til 28.400 tonn i 2009. Det er Kina som var største enkeltmarked for fryst torsk med en volumandel på 40 prosent. Fryst torskefilet ble redusert med 75,8 millioner kroner til totalt 441 millioner kroner i 2009.

 

Hovedmarkedet Storbritannia hadde et prisfall på 33 prosent for fryst torskefilet i fjor og dette forklarer verdireduksjonen totalt sett. Målt i volum ble det eksportert 10.300 tonn fryst torskefilet, som er en økning på 11 prosent fra 2008.

Oppdrettstorsk
Eksporten av torsk fra havbruk kom på totalt 275,5 millioner kroner i 2009 og dette er en økning på 57 millioner kroner fra 2008 eller 26 prosent. Fersk torskefilet økte med 40,4 millioner kroner til totalt 68,4 millioner kroner. Største marked var Frankrike som tok over 40 prosent av totalvolumet på 1.112 tonn.
 
Fersk hel oppdrettstorsk økte med 16,6 millioner kroner til totalt 207,2 millioner i 2009. Danmark og Sverige var største markeder for hel oppdrettstorsk, begge med en andel på 30 prosent av totalt 8.366 tonn.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.