I februar ble det eksportert hvitfiskprodukter inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 908 millioner kroner. Dette er 31 millioner kroner lavere enn til samme tid i fjor. Målt i volum er eksporten på 32 700 tonn, som er en økning på 2 750 tonn fra februar i fjor. Årsaken til verdireduksjonen er prisnedgang på fryste og ferske produkter av torsk samt nedgang for saltfisk.


( 04.03.2009 )


[raw]

– Torsken opplever en tøff markedssituasjon på flere fronter, med prisreduksjon for fryste og ferske produkter, samt volumreduksjon for saltfisk. Problemene er forskjellig fra marked til marked og fra produkt til produkt, noe som gjør bildet fragmentert. På den ene siden går det godt for klippfisk, mens for saltfisk og ferske og fryste produkter er det tøffere, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

 

Rekordmåned for klippfisk sei
Klippfisk sei hadde tidenes tredje beste måned og beste februarmåned noensinne med en eksportverdi på 161 millioner kroner. Målt i volum ble det eksportert 6 170 tonn. De største markedene for klippfisk sei er Brasil og Den Dominikanske Republikk.

 

Eksporten av klippfisk torsk økte med 49 millioner kroner fra februar i fjor til 166 millioner kroner. Målt i volum tilsvarte økningen 1 000 tonn og totalt ble det eksportert 2 900 tonn klippfisk torsk i februar.

 

Det ble eksportert tørrfiskprodukter for 65 millioner i februar og dette er en økning fra februar i fjor på nær 19 millioner. Hovedproduktet ”lofotrundfisk” av torsk står for 50 millioner og økte med 15 millioner i forhold til februar i fjor.

 

Saltfisken sliter
Eksporten av saltfisk totalt ble redusert med 125 millioner kroner i februar målt mot samme måned i fjor.  Mengden saltfisk eksportert ble halvert fra 4 850 til 2 360 tonn. I tillegg til at volumene reduseres for alle saltfiskprodukter så er det også en generell prisnedgang. Det er Portugal og Spania som står for den største reduksjonen. Italia øker imidlertid for både salt hel og saltfilet av torsk.

 

Svart for hvitfisk
For ferske torskefiskprodukter ble eksporten redusert med 27 millioner kroner målt mot februar i fjor, og kom på totalt 76 millioner kroner. Både fersk hel torsk og hyse ble redusert med 19 millioner kroner hver som følge av både nedgang i volum og en reduksjon i pris. Det er hovedsakelig eksporten til Danmark som reduseres.

Fryst hel hvitfisk er stabil i verdi og øker med 2 700 tonn i volum. Fryst hel torsk reduseres med 35 millioner som en følge av prisreduksjon på over 10 kr/kg. Det er tilnærmet stopp på hel fryst torsk til Portugal, mens Kina har tatt over som største mottakerland av fryst hel torsk med en import i februar på 1 100 tonn.

 

Fryste filetprodukter reduseres med til sammen 57  millioner kroner. Det er fryst filet av torsk og  torskeblokk som står for reduksjonen. Ferske filetprodukter holder seg stabil i verdi.

 

Oppdrettstorsken øker
Det ble eksportert hel oppdrettstorsk for 12,5 millioner kroner i februar. Til samme tid i fjor var eksporten på 9,7 millioner. Det er til våre naboland Danmark og Sverige det meste av den oppdrettede torsken går. Som for de aller fleste torskeproduktene faller også prisen per kilo for den oppdrettede torsken. For hel torsk var fallet 10 kr/kg mens for filet av oppdrettstorsk var fallet nesten 16 kr/kg.

[/raw]