Etter råd fra Havforskningsinstituttet har fiskeri- og kystminister Libeth Berg-Hansen besluttet å øke tobiskvoten i norske farvann med 30 000 tonn for i år


( 16.05.2011 )

[raw]

–Sammen med naturgitte forhold har god og langsiktig fiskeriforvaltning gitt oss historisk rike ressurser i havet. Det langsiktige arbeidet med også å bygge opp de bestandene som har vært svake er viktig, og forvaltningsmodellen for tobis er et eksempel på dette arbeidet.

 

Norge har innført en ny forvaltningsmodell for fiske etter tobis. Forvaltninga av tobis er områdebasert, og innebærer at fiskefeltene er delt inn i områder som vekselvis åpnes og stenges annet hvert år. På den måten vil en del av gytebestanden av tobis være beskyttet hvert år, og muligheten for lokal nedfisking minimeres. Dette skal sikre målet om bærekraftige tobisbestander på alle viktige felt.

 

Havforskningsinstituttet har på bakgrunn av tobistoktet i Nordsjøen i perioden april – mai 2011 anbefalt at tobiskvoten for 2011 kan økes fra 60 000 tonn til 90 000 tonn i norske farvann. 

[/raw]