DEL

Sildelaget.no melder om en god start på årets tobisfiske.


( 05.05.2014 )

-Vi har sett mye mer tobis på sonaren enn tidligere år, men og der sonaren viser mindre fisk så ser vi på trålsonden at det er mye fisk som kommer inn i trålen, sier Kenneth Dahl, skipper på Vikingbank. 

Vikingbank er årets første båt på tobisfiske og melder om gode forekomster på Vestbanken. På tre hal har fartøyet tatt sin foreløpige kvote på 520 tonn.

 

-Det er mye stor fisk i størrelsen 11-14 cm og rene fangster med tobis, sier Dahl.

 

-Det er jo et begrenset område som er åpnet så langt, men det er gledelig at vi fant så mye fin tobis da vi ankom området i går og håper at kvotene vil bli utvidet når nytt tobisråd foreligger 15 mai, sier Dahl.

 

Sildelaget melder at Havforskningsinstituttet er ute i flere felter i Nordsjøen med ringnotfartøyet Eros. Basert på dette toktet vil det foreligge oppdaterte råd 15. mai.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.