DEL

Helt på tampen av årets tobissesong har Skude Fryseri i Skudeneshavn på Karmøy kjøpt 200 tonn tobis som skal brukes som lineagn på Island. De arbeider også med å få tobis brukt som fôr til tunfisk.


( 07.06.2011 )

[raw]

– Vi har i mange år hatt avtale med islandske kjøpere som vil ha tobis til bruk som agn. Dette er stor fin tobis som henger godt på krok, forklarer daglig leder Arne Harald Stensland ved Skude Fryseri AS til Kystmagasinet.

Tobisen ble levert av fartøyet Cetus en uke før fisket gikk mot slutten. På Norges Sildesalgslag sin fangstrapport ble tobisen registrert som fisk til konsum.

– Nei, den skal ikke spises, kunne Stensland raskt avkrefte. Det har for en del år siden blitt forsøkt å eksportere tobis til Øst-Europa. Dette var et svært mislykket forsøk da fisken inneholdt sand. I senere år har Dansk Fiskeriforening forsøkt å markedsføre tobis til konsum. Så langt har ikke forsøket vært særlig vellykket.

– Tobis ligger nedgravd i sanden store deler av døgnet. Det er derfor helt naturlig at den innholder sand. Men om den kanskje ikke er brukende til menneskemat, så er vi i gang med et forsøk på å etablere et marked for fisken som tunfiskfôr, forteller Stensland.

Oppfôring av vill liten tunfisk foregår i Australia, Mexico, Spania, Kroatia og mange andre land. Den fôres i stor grad med tinet liten pelagisk fisk. Tobisen som ble kjøpt inn primært til bruk som agn ble betalt med rett over to kroner per kilo. Dette er antakelig rimelig nok til at fisken kan være attraktiv som fôr.

Skude Fryseri AS har nettopp stengt alt mottak av fisk frem til august.

– Vi investerer nå et sted mellom 25 og 30 millioner kroner i oppgradering av mottaks- og innfrysingskapasitet, forteller Stensland. Han kan legge til at Skude Fryseri i de første par månedene har vært en stor mottaker av makrell fra området rundt Karmøy og i Ryfylkefjordene. Til sammen er rundt 300 tonn makrell fisket av små kystbåter fryst inn.

For båtene har muligheten til å få fryst inn denne mengden vært svært viktig for å sikre avsetning. Når makrellfisket starter igjen i august skal Skude Fryseri være klar for å ta i mot fisk igjen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.