Russisk teinefiske etter snøkrabbe og trålfiske etter blåkveite i Barentshavet har blitt sertifisert etter standarden til Marine Stewardship Council.

– Våre gratulasjoner til disse fiskeriene som har oppnådd å bli sertifiserte i henhold til MSC sine globalt anerkjente standarder for bærekraftig fiske. Vi håper at disse fiskeriene i årene som kommer vil fortsette å arbeide sammen med forskere og frivillige organisasjoner, slik at de kan gjøre forbedringene som er et krav for sertifiseringen. Endringene inkluderer forbedringer i fangststrategi og datainnsamling, som vil bidra til langsiktig bærekraft i marine økosystemer, sier regionale direktør for Europa, Camiel Derichs i MSC.

Det sertifiserte snøkrabbefisket omfatter 70 prosent av den russiske snøkrabbekvoten på 9.840 tonn. Kvoten fiskes av 12 krabbefartøyer. Blåkveitefisket foregår i både norsk og russisk sone, inklusiv i fiskerisonen ved Svalbard, og er forvaltet av Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen. I 2019 fisket tre russiske fartøy 4700 tonn blåkveite. 42 russiske fiskerier er nå MSC-sertifisert. 18 av disse er fiskerier i Barentshavet.