Karstensen Skibsverft A/S I Skagen har I løpet av våren og forsommeren overlevert to pelagiske fartøy, Vilhelm Thorsteinsson og Börkur, til henholdsvis Samherji og Síldarvinnslan på Island. De to søsterskipene har en avansert fremdriftsløsning med to hovedmotorer.

De to hovedmotorene av typen Rolls Royce Bergen Diesel B33:45L6P, som hver har en ytelse på 3600 kW. Motorene er koblet til hvert sitt Flender GVL1400 reduksjonsgir og hver sin 2300 kW Cummins akselgenerator. I tillegg er fartøyene utstyrt med en 840 kWe Mitsubishi hjelpemotor og en 166KWE John Deere havnegenerator.Vilhelm Thorsteinsson og Börkur er Islands mest avanserte pelagiske trålere. FOTO SAMHERJI.

Vilhelm Thorsteinsson og Börkur er Islands mest avanserte pelagiske trålere. FOTO SAMHERJI.

Varierende behov for energi

– Dette skipet er stort og veldig godt utstyrt. Det har alt av siste nye teknologi for fangstbehandling og fiskeutstyr. Et skip som dette, som skal fiske både med trål og snurpenot, har store variasjoner i behov for energi, opplyser Kristján Vilhelmsson, driftsleder for Samherji sin skipsfl åte. Han forklarer fordelene med to hovedmotorer.

Når skipet seiler til eller fra fiskefeltet vil det utelukkende bruke en motor og derved redusere drivstofforbruket. Under normale forhold skal akselgeneratoren til en motor være nok til å dekke skipets behov for elektrisitet. Under sjøtestene gjorde Vilhelm Thorsteinsson 16 knop ved bruk av en motor. Når den andre motoren ble koblet på økte farten til 19 knop. Det blir med andre ord dyrt om en skal koble inn en hovedmotor og bare oppnå en økning i fart med tre knop.

Skipene er utstyrt med staselige og store styrhus.

I situasjoner hvor det er bruk for å bruke de hydrauliske vinsjene, er det normalt ikke behov for mye energi til fremdrift, og det vil da bare være en hovedmotor i drift. Når det tråles med stor trål vil begge motorene brukes. Det vil samtidig kunne produseres nok strøm fra akselgeneratorene til å dekke annet energibehov, blant annet til RSW. Normalt vil trustere både foran og akter bli forsynt med energi fra akselgeneratorene. Men i en del tilfeller vil truster foran og overbygget bli forsynt med energi fra dieselgeneratoren.

Fartøyene er ikke bare utstyrt med svært mange skjermer, men har også en «videovegg» i styrhuset.

Skipene sine landstrømanlegg skiller seg også fra tidligere fartøy bygget ved Karstensen. I tillegg til standard 250 amper tilkobling, er fartøyene utstyrt med 1100 ampers tilkobling til landstrøm. Der det er mulig å koble til denne under lossing, vil denne gi nok energi til drive skipet, inklusiv trålvinsjene.

Messa er elegant og stilfull med svært god plass.

Skal driftes av mannskap på åtte

Begge skip har fått skroget bygget ved Karstensens Skibsværft sitt verft i Polen. Deretter er de slept til Skagen hvor de har blitt utstyrt. Ifølge skipsdesigner Kent Damgaard ved Karstensens Skibsvæft, har hovedfokus vært å designe fartøy med optimale arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet, og samtidig sørge for optimal fangsthåndtering og et skip med lavest mulig drivstofforbruk.

Skipene har en største lengde på 89,07 meter og bredde på 16,60 meter. Det er ni enkle og tre doble lugarer om bord. Alle er utstyrt med en-suite fasiliteter. Lugarene er plassert så langt vekk fra propell som mulig for å gi lav støy. Når det fiskes med trål vil det normalt være et mannskap på åtte om bord. Men når det fiskes med ringnot vil det være et mannskap på ti eller elleve personer. Det innebærer at de doble lugarene normalt vil bli brukt som enkeltlugarer.

Mannskapet kan glede seg over skip med to store dagrom, en flott messe med god plass, for ikke å snakke om både gymrom og sauna. Innredning har norske Maritime Montering AS stått for.

De to fartøyene har begge to Rolls Royce Bergen Diesel som sørger for fremdrift. Normalt vil bare en motor være i drift.

Pelagisk trål fra russisk produsent

Vinsjene er hydrauliske lavtrykksvinsjer fra Kongsberg Brattvåg. Det er doble trålvinsjer med trekkraft på 93 tonn og to nettromler med trekkraft på 102 tonn.

Hampiðjan og FS Trawl Gear har levert fiskeutstyret. Det siste er en russisk produsent som holder til i Arkangelsk. Selskapet har levert utstyr til Samherji i flere år. Til det nye fartøyet har de levert en pelagisk trål med betegnelsen Atlantic 2080. Dette tråldesignet har blitt brukt om bord i færøyske Fagraberg siden 2018. Etter dette har de islandske fartøyene Aðalsteinn Jónsson og ex.Börkur brukt denne tråltypen med gode resultater.

Det er uttak av energi både fra gir og akselgenerator på begge motorer.

Erfaringene fra Fagraberg viste at trålen hadde en spredning på hele 135 x 270 meter. Selv ved tråling på dybde på 100 til 150 meter hadde trålen en spredning på 110 x 210 meter. For å utnytte den pelagiske trålen sitt potensial krever det at tråldørene fungerer perfekt sammen med trålen. Samherji har valgt Injector Admiral tråldører, hver med en flate på 14 kvadratmeter, mens Sildarvinnslan har valgt dører fra Vonin på Færyene. Disse har en flate på 12 kvadratmeter.

Kongsberg Rapp har levert alle vinsjer og tromler.

Kongsberg Brattvåg har også levert snurpevinsj, to fortøyningsvinsjer, to ankervinsjer og andre hydrauliske vinsjer. I tillegg har Kongsberg levert en Tenfjord SR 723 – 412 kNm styremaskin, samt to trustere akter, hver med ytelse på 950 kW, og to baugtrustere hver med ytelse på 1300 kW. Det samlede leveransene til skipene må kunne kalles et prestisjeoppdrag for Kongsberg.

Triplex har levert kraner, nothaler og utstyr til å håndtere nota.

Nothaler og kraner fra Triplex

Helt rent bord har Kongsberg Brattvåg ikke gjort. MacGregor Triplex har levert en Triplex 1020 nothaler med 32 tonn pull, i tillegg til nettkrane, krane med mellomrulle og notlegger. I tillegg er det en krane på fordekket, samt en fiskepumpekrane som har logoen Triplex. Fiskepumping skjer med med et hel-elektrisk system med to 20 tommers fiskepumper av type MacGregor Rapp.

En Mitsubishin hjelpemotor vil i helt spesielle situasjoner bli startet for å øke energiforsyningen.

Plass til 3000 tonn fisk i RSW

Vilhelm Thorsteinsson og Börkur har RSW kapasitet på 3.340 kubikkmeter fordelt på tretten tanker. Dette gjør det mulig å laste rundt 3.000 tonn fisk. Kjøling sørger to RSW-systemer med ytelse på 1.290.000 kCal/time for.

For at kjølt vann skal fordeles effektivt er det installert fire sirkulasjonspumper, hver med kapasitet på 525 kubikkmeter per time. Det er Johnsen Controls som har levert RSW-anleggene, mens Iras har levert et vakuumanlegg som består tre tanker hver på 3000 liter og tre kompressorer på 87kW.

Er det ikke mulig å skaffe landstrøm vil et havneaggregat sørge for nødvendig elektrisitetsforsyning.

Mest Furuno i styrhuset

I styrhuset har islandske Brimrún levert det aller meste av elektronikken, i hovedsak av merket Furuno. Imponerende er bruken av skjermer. I tillegg til en «videovegg», er det installert ti 42 tommers og femten 32 tommers Oled-monitorer.

Fiskeletingsutstyret består blant annet av følgende enheter fra Furuno: FSV-255 lavfrekvens sonar, FSV-85 mellomfrekvens sonar og fire ekkolodd. Trålsonar er av type Furuno/Imagenex TS-337.

Samherji sitt forrige skip med navnet Vilhelm Thorsteinsson var en pelagisk fabrikktråler. Den er solgt til Russland. FOTO FRODE ADOLFSEN.

Vilhelm torsteinson del av modernisering

Samherji sin islandske fiskeflåte har gjennomgått en omfattende fornyelse de siste årene. Den består av ett pelagisk fartøy, fem trålere og en autolinebåt. Trålerne er både fabrikktrålere og ferskfi sktrålere som leverer ferskfisk til selskapets fabrikker i Dalvik og Akureyri.

Samherji har også en rekke fiskefartøyer de kontrollerer gjennom selskaper i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, Færøyene og Spania. I Norge er de minoritetseier med 39,9 prosent eierskap i Nergaard Havfiske. At de ikke eier mer i Nergaard skyldes at norske regler forbyr utlendinger å eie mer enn 40 prosent i et norsk fiskefartøy.

Iras har levert et stort vakuumanlegg med tre tanker som sørger for effektiv pumping.

Samherji er det største fiskeriselskapet på Island, og kontrollerer cirka 12 prosent av de islandske fiskekvotene. De har også en eierandel på 45 prosent i Sildarvinnslan.

I forbindelse med fornyingen av fl åten er den pelagiske fabrikktråleren ex.Vilhelm Thorsteinsson solgt til Russland. Og nylig ble den pelagiske båten Margrét solgt til Færøyene. Vilhelm Thorsteinsson er nå det eneste pelagiske fartøyet i Samherji sin islandske flåte. Det nye fartøyet representerer også en endring i Samherji sin driftsfi losofi ved at det ikke har fabrikk om bord. Fangsten vil nå bli levert ved anlegg på Island, i Norge og på Færøyene.

Styremaskin av merket Tennfjord levert av Kongsberg.

Nye Vilhelm Thorsteinsson gikk på første tur til færøysk farvann for å fiske kolmule. Fangsten ble anstendige 2685 tonn kolmule og en god utprøving av skip og utstyr. I sommer, fra juni til september, skal fartøyet fiske etter makrell. Deretter skal det fiskes sild før det forhåpentlig blir loddefiske på nyåret.

Samherji har, i tillegg til Vilhelm Thorsteinsson, en flåte på fem trålere og en autolinebåt. Tre av trålerne er 58 meter lange og levert av Cemre i Tyrkia i 2017. Tråleren Hardbakur med lengde 29 meter ble levert av Vard Aukra i 2019. I 2022 skal Vard Brattvåg levere en 84 meter lang tråler til Samherji sitt færøyske rederi P/F Akraberg. Dette fartøyet har en prislapp på cirka 500 millioner kroner.

Börkur ved kai i Skagen før det ble kastet loss og kursen satt for Island. FOTO BANDHOLM SKIBSBILDER.

700 Tonn kolmule første fangst for börkur

Sildarvinnslan sitt nye fartøy Börkur ankom Island helt i begynnelsen av juni. Et par dager senere ble dåp avholdt på «Fiskernes dag». Over 2000 mennesker møtte frem i Norðfjarðarhöfn for å se skipet. På første tur på havet ble det tatt 700 tonn kolmule i islandsk farvann. Fisken ble losset i Neskaupstaður.

Nye Börkur og Beitir møtte hverandre utenfor Island. FOTO SILDARVINNSLAN/TORGEIR BALDURSSON.

Sildarvinnslan operer en flåte bestående av fire pelagiske fartøy og fire bunntrålere. Blant de pelagiske fartøyene er Bjarni Ólafsson, som var norske Fiskeskjer inntil 2015. Det 64 meter lange fartøyet ble bygget ved Slipen Mekaniske Verksted i 1999.

Hjörvar Hjálmarsson og Hálfdan Hálfdanarson skal være skippere på Börkur. FOTO SILDARVINNSLAN/GUÐLAUGUR B. BIRGISSON.

Beitir med lengde på 86 meter ble levert til Sildarvinnslan av et litauisk verft i 2014. To år senere ble den solgt og skiftet navn til Gitte Henning og fikk dansk flagg. Men dette navnet ble så skiftet ut da den ble solgt tilbake til Island året etter. Polar Amaroq som har grønlandsk flagg, er bygget i 2006, og har en lengde på 86 meter. Dette fartøyet var norske Gardar frem til det ble solgt i 2013.

De to skipene er nesten identiske. Men valg av tråldører skiller dem. Bôrkur har valgt dører fra Vonin. FOTO VONING.