Den svenske familien Ahlstrom har fått overlevert de to trålerne, Tor-ön og Torland, fra Karstensens Skibsværft A/S i Skagen. Trålerne ble bestilt samtidig i 2017.

For tjue år siden gjorde familien det samme. Den gang ble to søsterfartøy bestilt ved et norsk verft. Selv om de nåværende to fartøyene ble levert i henholdsvis mars og juni, kunne dåpen først arrangeres 1. august. Frem til da var grensen mellom Danmark og Sverige lukket på grunn av Covid-19.

Torland sin fl otte og godt utstyrte bro.

Solgt til fjerne østen

Den svenske pelagiske flåten har de siste årene fått mange nye fartøy. Det er i dag et fåtall eldre svenske pelagiske fartøy tilbake. De to nye trålerne erstatter de to 44 meter lange søsterskipene Tor-ön og Torland, begge levert av Palmer Johnson i Flekkefjord i 2000. De ble i 2017 solgt og flagget til Cook Island, hvoretter de satte kursen mot Busan i Sør-Korea hvor de ble klargjort for russiske eiere. De har nå Nevelsk på Sakhalinøya som ny hjemmehavn.

De to nye fartøyene har største lengde på 49.99 meter og bredde på 13.20 meter. Skrogene ble slept fra Polen til Skagen i fjor høst og sist vinter, kraftig forsinket fra skrogverftet. De ble overlevert til rederne i mars og juni, men ikke døpt før 1. august.

Det er lagt til rette for at mannskapet skal kunne samles på broen når arbeidet tillater det.

Kjent fiskerfamilie

Familien Ahlström fra Fiskebäck ved Gøteborg er kjente personer i både i svensk og dansk fiskerimiljø. Torland eies av rederiet Torland Fiske AB, som har Robert Ahlström og hans sønner Olof, David, Simon og Emanuel som eiere. Tor-ön eies av Tor-ön Fiske AS, som har Martin Ahlström og hans sønner Svante, Fredrik, John og Phillip som eiere.

De to nye fartøyene skal fiske etter brisling i Østersjøen, tobis og brisling i Nordsjøen, samt sild og makrell i Skagerak og Nordsjøen. All fisk som leveres til industri skal leveres til FF Skagen, mens fisk til konsum, i hovedsak sild, vil bli levert til Skagerak Pelagic i Skagen.

Både Tor-ön og Torland har en Wartsila 8L32E2 med ytelse på 2.999 kW som hovedmotor.

Designet av verftet

Fartøyene er, som de fleste fartøy som bygges ved Karstensens Skibsværft, designet av verftet. Dette gir ifølge verftet økonomiske fordeler, raske beslutningsprosesser og avgrensede ansvarsområder, noe som er en stor fordel under prosjekteringen, som skjer i nært samarbeid mellom rederi og verft.

Siden en stor del av rederiets driftsgrunnlag er industrifi sk, har det under prosjekteringen vært stort fokus på RSW-anlegget og tankene. Det kommer stadig strengere kvalitetskrav til industrifisk, og det er derfor ekstra viktig med optimal kjøling av fangsten. Samtidig har det også blitt lagt stor vekt på å skape gode arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet.

Flott og lyst dagrom på Torland.

Identiske

Skrogene har blitt designet og optimert for skipenes driftsprofi l for å sikre lavest mulig drivstofforbruk. De to fartøyene er stort sett identiske søsterskip. Begge har ni doble lugarer, hvilket innebærer at mannskapet stort sett alltid bare blir brukt som single lugarer.

Hovedmotor er en Wartsila 8L32E2 som yter 2.999 kW ved 750 rpm. Den er koblet til Wärtsilä reduksjonsgir og en propell med diamter på 3800 millimeter. Det er kraftuttak (PTO) på giret koblet til en akselgenerator med effekt på 2.500 kW. Hjelpemotorer er to Mitsubishi som yter 580 kWe. Sidepropellene er to stk. Brunvoll, som hver yter 700 kW.

Fartøyene er utstyrt med to nettromler. Alle vinsjer, kraner og fiskepumpe er levert av Karmøy Winch.

Karm gjorde rent dekk Karmøy winch har levert en komplett pakke med hydrauliske vinsjer til begge fartøyer. Pakkene omfatter blant annet to trålvinsjer med trekkraft på 82 tonn og to nettromler med trekkraft på 110 tonn. Karmøy Winch har også levert hydraulisk fiskepumpe og to dekkskraner.

RSW-anleggene levert av PTG Frio Nordica. Det er to RSWanlegg i hvert fartøy, hvert med en effekt på 750 kW/650.000 kCal/h, hvilket er rikelig med kapasitet for de åtte rommene som har et samlet volum på 12.825 kubikkmeter. Vakuumsystemet er levert av C-Flow og består av fire 55 kW kompressoraggregater og to tanker på 3.000 liter hver. Elektronisk utrustning til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon er i hovedsak levert av Furuno. Blant annet har de levert to sonarer og tre ekkolodd. Simrad har levert trålsonar, gyro og autopilot.

Tråldekket er svært oversiktlig fra styrhuset.