Makrellen er bærende for inntjeningen i det pelagiske fiskeriet på Island. Frem til og med november i fjor kom over halve den islandske eksportverdien av pelagisk fisk fra makrell.


( 18.01.2012 )

[raw]

Islendingene sliter med å få samme pris på både sild og makrell som Norge. Sild. Norge oppnådde i fjor en snittpris på 9,02 kroner, mot Islands 8,78. For makrell er differansen enda større. Mens norsk makrell i fjor ble betalt en snittpris på 14,13 kroner, oppnådde islendingene bare 10,76 kroner. Det tyder på at de sliter med å finne markeder til fisken. Samtidig er det store fremskritt fra de første årene da store deler av makrellen den islandske flåten fisket ble brukt som råstoff til mel.

 

I neste uke møtes partene som fisker makrell i det Nordøstlige Atlanterhav til forhandlinger i Bergen. Island og Færøyene har til tross for sterke protester fra Norge og EU øket sine makrellkvoter dramatisk. I 2006 hadde de til sammen seks prosent av totalt fisket kvantum. I fjor utgjorde det islandske og færøyske fisket hele 45 prosent av det totale kvantum. Både Norge og EU krever at dette må stoppe. Det er enighet om at Island vil få maksimum fire prosent av totalkvoten, mens Færøyene vil få inntil syv prosent. Dette er nesten en dobling av det kvantum de tidligere har fisket i enighet med EU og Norge.

 

I fjor var totalkvoten fastsatt av EU og Norge på 584.000 tonn. Det betyr at den islandske kvoten skulle vært 23.000-24.000 tonn med tilbudet de vil bli møtt med i Bergen neste uke. Det er bare en sjettedel av den kvoten Island bevilget seg selv.

 

Det eneste som kan få Island til å godta en kvote på dette nivå er faren for at EU vil innføre handelsrestriksjoner mot Island. Men om islandske myndigheter kan komme hjem og si at de har måttet gi etter, med det resultat at kvotene til islandske pelagiske trålere og notbåter faller med rundt 40 prosent i verdi, er et annet spørsmål. Det er neppe noen grunn til å tro at islandske pelagiske fiskere vil gi fra seg dette uten sverdslag.

 

Islands eksport av pelagisk fisk endte på litt over to milliarder kroner i fjor. Med en kvote på fire prosent av totalkvoten for makrell ville Islandsk eksport av pelagisk fisk bare vært på 1,1 – 1,2 milliarder kroner.

Island: Eksport av pelagisk fisk Jan – Nov. 2011

 

Fiskeslag

2010

2011

Tonn

Mill.NOK

NOK/kg

Tonn

Mill NOK

Nok/kg

Sild

134.699,6

856,7

6,36

107.072,9

941,1

8,78

Lodde

55.930,6

591,1

10,57

97.593,0

883,5

9,05

Kolmule

28.064,5

174,2

6,21

3.430,2

21,7

6,33

Makrell

52.054,7

403,8

7,76

108.044,1

1.162,6

10,76

Totalt. Inkl. div.

273.364,1

2030,3

 

322.277,3

2010,10

 

[/raw]