Storbukt Fiskeindustri AS har fått tillatelse av Kystverket til å etablere et anlegg for levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe ved lokaliteter i Storbukt og Hammerneset i Storbukt i Nordkapp kommune.


( 02.08.2016 )


Lagringen skal sørge for stabil tilgang på råstoff knyttet til tiltakshavers virksomhet i Nordkapp, og er en del av et samarbeidsprosjekt med Nofima. Tillatelsen ble gitt, selv om Fiskeridirektoratet fraråder levendelagring av snøkrabbe siden den er på Artsdatabankens svarteliste, og fordi lagring medfører risiko for rømming.