DEL

Storbukt Fiskeindustri AS har fått tillatelse av Kystverket til å etablere et anlegg for levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe ved lokaliteter i Storbukt og Hammerneset i Storbukt i Nordkapp kommune.


( 02.08.2016 )

Lagringen skal sørge for stabil tilgang på råstoff knyttet til tiltakshavers virksomhet i Nordkapp, og er en del av et samarbeidsprosjekt med Nofima. Tillatelsen ble gitt, selv om Fiskeridirektoratet fraråder levendelagring av snøkrabbe siden den er på Artsdatabankens svarteliste, og fordi lagring medfører risiko for rømming.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.