3 prosjekter har nå fått tildeling etter at FHF i vinter utlyste gjennom Innnovasjon Norge prosjekter på automatisk fjerning av tykkfiskbein.


( 04.08.2014 )

En av de viktigste teknologiske utfordringene som må løses for fiskerindustrien i Norge er automatisk fjerning av tykkfiskbein. Dette gjelder både fra hvitfisk og laks/ørret.

 

FHF allokerte i vinter inntil 7 mill. kroner til en utlysning gjennom Innovasjon Norge for å finne en løsning på problemet. Utlysningen var rettet mot bedrifter i næringen og/eller leverandørbedrifter. Nå har tre prosjekter fra leverandørindustrien fått tildeling. Dette utgjør 5,5 mill. kroner fra FHF, med tilsvarende ressurser fra bedriftene i egenandel.

 

De to ulike bedriftene fremmer tre prosjekter som dekker forskjellige sider av utfordringen.

 

Valka AS ser på automatisk tykkfiskbeinkutting i torsk, hyse, sei og laks. Målet er å oppnå en bedre nøyaktighet og dermed forbedre utbytte og øke lønnsomheten.

Marel Norge står for et prosjekt på 3D deteksjon av tykkfiskbein og beinrester. FHF påpeker at det er et stort problem å kunne oppdage små nok bein for deretter å kunne fjerne dem. Marel Norge utforsker bruk av 3D og røntgen-teknologi slik at man kan oppdage beinrester ned til 0,2 mm.

Det siste prosjektet ledes også av Marel Norge og går på utvikle nye teknologier for uttrekk av pinnebein, og samtidig minimere negative effekter som gaping, misfarging etc.