Kystverket mener at både hevings- og tildekkingsalternativet gir de ønskede miljøeffekter for vraket av U-864, forutsatt en vellykket gjennomføring. Likevel viser analyser og studier at risikoen for økt forurensing er større ved en heving enn ved en tildekking og Kystverket vurderer derfor tildekking som minst risikofylt.


( 11.11.2008 )

[raw]

Det tyske ubåtvraket ligger to nautiske mil vest av Fedje i Hordaland og det er antatt at vrakdelene kan inneholde om lag 67 tonn metallisk kvikksølv. Kystverket har lagt avgjørende vekt på miljørisikoen i sine vurderinger av tiltak, men ser at også andre momenter kan vektlegges før endelig beslutning treffes.

 

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Kystverket ved hjelp av Det Norske Veritas (DNV) gjennomført et arbeid der hensikten har vært å utrede hevingsalternativet ytterligere. Gjennom dette arbeidet har Kystverket mottatt 15 innovative løsninger samt 3 tilbud på heving av vrakseksjonene fra verdensledende aktører innen bergingsbransjen. Kystverket har valgt å tilby det nederlandske selskapet Mammoet Salvage BV kontrakt for en eventuell heving av vrakseksjonene av U-864. Selskapet har omfattende erfaring fra komplekse bergingsoperasjoner.

 

Kystverket og DNV har evaluert hevingsalternativet og tildekkingsalternativet med utgangspunkt i følgende kriterier; personellsikkerhet, forurensning på lang sikt (i evighetsperspektivet), forurensning på kort sikt (under operasjonen), operasjonell sikkerhet og gjennomføring og fleksibilitet. Kystverket har lagt spesiell vekt på forurensing på lang sikt og forurensing på kort sikt, og vurdert disse innenfor Kystverkets ansvarsområde.

 

Kystverket mener at omfanget og konsekvensene av mulige uønskede hendelser under en operasjon er større for hevingsalternativet enn tildekkingsalternativet og vurderer derfor tildekking som minst risikofylt.

[/raw]