DEL

Westcon Løfteteknikk AS i Haugesund har nylig overtatt det norske agenturet på de spesialproduserte skips- og offshorekranene til den nord- italienske produsenten HS Marine.  Et viktig satsningsområde er fiskerinæringen, og selskapet stiller på Nor-Fishing i Trondheim med en av sine skreddersydde kraner til fiskeflåten.


( 05.07.2010 )

[raw]

-For Westcon Løfteteknikk har agenturet stor betydning. Vi har med dette fått et nytt kvalitetsprodukt inn i vårt sortiment, og vi får en ny fot å stå på. Dermed kan vi tilfredsstille kunder i hele løftesegmentet. En annen positiv konsekvens er at vi kommer til å etablere flere nye arbeidsplasser, både innenfor salg, reparasjon/service og på ettermarkedet. Det er snakk om fra fire til seks nyansatte, sier en fornøyd produktleder Per Inge Sørensen i Westcon Løfteteknikk til Kystmagasinet.

Tidligere var det Noreq som hadde agenturet på kvalitetskranene fra den italienske produsenten. Men dette selskapet har valgt å fokusere på liv- og redningsbåter som de selv produserer, i årene som kommer. Dermed ble det Westcon Løfteteknikk som overtok agenturet for Norge på kranene fra HS Marine. Tidligere har de vært forhandler for Noreq og utført service og reparasjoner på nevnte kraner, så produktene kjenner de godt fra før.

Selskapet har ikke tidligere hatt egne kraner i sitt sortiment. Agenturet betyr at de har enerett på alt salg og service for HS Marine sine produkter. Kvalitetskranene, som egner seg for bruk om bord på skip og offshoreinstallasjoner, består av 8-10 forskjellige hovedmodeller med mange varianter og ulike størrelser. Det kan nevnes at HS Marine er en av verdens ledende produsenter av denne type kraner, og det er allerede levert et hundretalls kraner i det norske markedet.

Italienerne har også en av verdens største range av marine kraner, og det komplette kranutvalget dekker opp til 1.000 tonnmeter. De vann- og syrefaste komponentene og den ekstra tetningen mot vanninntrenging gjør kranene spesielt velegnet i røft miljø. Robusthet, lang levetid, reduserte vedlikeholdskostnader og økt trygghet er andre nøkkelord for produktene. Sørensen har store forventninger til fiskeri, og spesielt flåtesiden, når det gjelder kranene fra HS Marine. Typiske bruksområder for fiskefartøy er kraner for å sette ut fiskepumpe, rørgater og annet utstyr. Produktsjefen kan opplyse at det allerede er levert kraner av dette merket til fiskeri, så produktene er langt fra ukjente i denne bransjen.

Når det gjelder det nye agenturet er det snakk om kun hydraulisk drevne kraner. Men selskapet er også forhandler for både luftdrevne og elektrisk drevne kraner, som er mye brukt innenfor matvareindustri, men som også er aktuelle på fabrikktrålere og andre typer fartøy med om bordproduksjon.
Westcon Løfteteknikk har i dag til sammen 85 ansatte, og de dekker alt som handler om løfteteknikk i det kommersielle markedet.

Selskapet har hovedkontor på Bakerøya i Haugesund, med en større avdeling i Stavanger og et salgskontor i Bergen. De har en produktrange som omfatter det meste av kraner, taljer og annet tilhørende løfteutstyr som løfteåk, containere, wire, stropper, sjakler etc. Westcon Løfteteknikk har også Norges største utleieavdeling med rundt 12.000 enheter. Et av disse produktene er luftdrevne taljer fra J.D. Neuhaus, hvor de har enheter med opptil 50 tonns løftekapasitet. Haugesunderne er importør av både luftdrevne taljer og luftdrevne vinsjer fra denne tyske storprodusenten.

Westcon Løfteteknikk har et kvalitetssystem som er godkjent at Det Norske Veritas i henhold til NS-EN ISO 9001-2000 som løfteteknisk totalleverandør for onshore og offshore virksomhet innen design, konstruksjon, produksjon, sakkyndig virksomhet for inspeksjon, sertifisering, salg og utleie av løfteinnretninger og løfteredskaper samt løfteteknisk på boreutstyr. De har også sertifisert og dokumentert opplæring, mekanisk vedlikehold, NDT og inspeksjonstjenester, tilkomstteknikk, rigging og ingeniørtjenester.

Selskapet har godkjent personell som kan utføre sertifisering av løfteinnretninger for både onshore og offshore bruk. De utfører sertifisering og kontroll direkte ute hos kunden eller ved eget moderne verksted, som har alt nødvendig kontrollutstyr, strekkprøvebenk, reservedelslager med mer, og de tilbyr dokumentflyt via web. Det vil si at kundene har tilgang til sine kontrollkort og sertifikater via Internett, og de kan også se på historikk. Selskapet er videre sertifisert som sakkyndig og sertifisert opplæring, med sertifisering av kranførere og opplæring i de produktene som de selger eller leier ut.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.