Befolkningen i Afrika sør for Sahara er forventet å øke fra en til to milliard mennesker i 2050. Denne økningen, sammen med økt kjøpekraft, er forventet å øke etterspørselen etter fisk fra 10 millioner tonn nå, til ett sted mellom 26 og 29 millioner tonn i 2050.

Mange av Afrikas saltvannsfiskerier er allerede preget av overfiske, og det er svært begrensede muligheter for å øke fangstene. Investeringsselskapet Aqua-Spark sier i en rapport at løsningen vil bli akvakultur, og i første rekke produksjon av fiskearten tilapia. Denne fiskearten er enkel å produsere bærekraftig, den er god ernæringsmessig og den kan produseres til en kostnad som gjør den tilgjengelig for folk flest, heter det i rapporten. Det legges også til at den kan fôres med så mye forskjellig fôr at de verken kaller den vegetarianer eller carnivore, men rett og slett fleksitarianer.

Ifølge FAO ble det i 2019 produsert 263.000 tonn tilapia i oppdrettsanlegg sør for Sahara. Aqua-Spark har i rapporten anslått produksjonen en del lavere, til mellom 125.000 og 150.000 tonn. I tillegg til dette ble det, ifølge FAO, fisket 286.000 tonn vill tilapia i afrikanske vassdrag.

For øyeblikket koster tilapia USD 3 – 3,50 per kg i butikker og på markeder. Denne prisen mener nederlenderne at kan reduseres til rundt USD 1,50 til 2,00, ved blant annet å produsere fôr lokalt. Fôr er den største kostnaden ved oppdrett av tilapia. Ved å produsere lokalt og tilsette insektmel i stedet for fiskemel, skal dette kunne produseres atskillig rimeligere enn prisen på importert fôr.