DEL

Østfoldsbåten Spjæringen Senior ankom i fjor Strømstad havn tidligere enn lovlig ankomsttid etter innmelding av fangst. Det var da landingskontroll og Havs- och Vattenmyndigheten kontrollerte fartøyet, at de ble avslørt regelbrudd.


( 23.05.2017 )

Ifølge skipper Olaf Iversen var årsaken til at fartøyet ankom 17 minutter for tidlig til havn, at de feiltolket en epost fra NEAFC. I rapporten fra inspektørene heter det:

«Fartyget anlöpte hamn klockan 12:43 CET vilket medför att fartyget anlöpte hamn 17 minuter innan angiven ankomsttid. Fartydet hade fått OK från FMC att anlöpa hamn 13:00 CET. Befälhavaren hade efter detta fått information från NEAFC som gav honnom tillåtelse at anlöpa hamn 12:30 UTC, vilket motsvara 13:30 CET, skepparen uppfattat informationen från NEAFC att det var ok att anlöpa hamn redan 12:30 CET. Enligt befälhavaren var emailet från NEAFC svår att tolka eftersom det endast påett ställe i amailet stod at tiden var menad i UTC. Kopia på mailet bifogas i denne rapport»

Kontrollen konstaterte også at fangsten av sild og brisling overskred lovlige marginer for feil i estimert fangst. Ettersom fisket skjedde i norsk farvann overlot svenske myndigheter til Fiskeridirektoratet å utferdige eventuelle reaksjoner på lovbruddet. I fangstdagboken var det oppgitt 36.000 kg brisling og 1.500 kilo sild. Ifølge inspeksjonsrapporten var virkelig fangst på 41.327 kilo brisling og 2.398 kilo sild. Det vil si 14,8 prosent mer brisling og 59,87 prosent mer sild enn innrapportert og ført i fangstdagbok. Disse tallene ble basert på innveid vekt hos kjøperen Astrid Fiske AS.

Fiskeridirektoratet opplyser at de ikke vil reagere i denne saken, siden inspektørene ikke var til stede fra fartøyet startet landing av fisk til kvantum ble registrert på sluttseddel, og kvantum kunne verifiseres. I henhold til norske retningslinjer er det da ikke grunnlag til å reagere.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.