DEL

Eksporten av torsk, sei og hyse kom i januar på over 1,1 milliarder kroner. Økningen er på 107 millioner kroner eller 10 prosent fra januar i fjor. Målt i mengde gikk eksporten av all torskefisk opp med 10 prosent, til priser som er noe høyere enn i fjor.


( 05.02.2014 )

[raw]

– Året starter med tidenes torskeeksport både i verdi og mengde, og det er spesielt gledelig å registrere at dette skjer på stigende priser, sier Ove Johansen, bransjesjef for torskefisk i Norges sjømatråd.

 

Verdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på 282,5 millioner kroner i januar. Dette er 69 prosent mer enn i fjor. Målt i volum eksporterte Norge 93 prosent mer fersk hel torsk, til sammen totalt 8 775 tonn. Prisen gikk opp med 3 prosent eller 0,67 kroner per kilo.

 

Verdien av ferske filetprodukter var på 53,4 millioner kroner, noe som er 23 prosent mer enn i januar i fjor. Målt i volum økte denne eksporten med 19 prosent.

 

Stor økning av fryst fisk
Eksporten av fryst torsk, sei og hyse ble totalt 445 millioner kroner i årets første måned. Dette er 30 prosent mer enn i fjor. Kina var største kjøper med verdi for 158,3 millioner kroner og veksten var på 50 prosent.

 

Verdien på eksporten av fryst hel torsk, sei og hyse gikk opp med 32 prosent, mens verdien av fryst filet går opp med 3 prosent.

 

Reduserte volumer for klippfisk
Norge eksporterte klippfisk for 298 millioner kroner i januar. Dette er 28 prosent mindre enn januar i fjor. Det ble totalt eksportert 8 800 tonn klippfisk, 3 432 tonn mindre enn i januar 2013.

 

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 130 millioner kroner. Dette er 30 prosent mindre enn i fjor, og gjennomsnittprisen ble redusert med 5 prosent per kilo. Verdien av klippfisk sei kom på 129,5 millioner kroner, noe som er 24 prosent mindre enn i januar 2013. Her ble gjennomsnittprisen 6 prosent høyere per kilo enn tilsvarende måned i fjor.

 

Prisoppgang på saltfisk
Eksporten av saltfisk, både hel og filet, kom i januar på totalt 34 millioner kroner, og dette er på samme nivå som januar i fjor . Mengden ble redusert med 11 prosent samtidig som prisene løftet seg med 12 prosent.

 

Portugal var største marked for saltfisk og kjøpte for 16 millioner kroner i januar til priser som lå 8 prosent over nivået fra januar i fjor.

 

Økte volumer av tørrfisk
Det ble eksportert tørrfisk for 55,7 millioner kroner i årets første måned. Dette er en en økning på 15 prosent fra januar i fjor. Målt i antall tonn gikk tørrfiskeksporten opp med 58 prosent til 679 tonn.

 

Av lofotrund tørrfisk ble det totalt eksportert 427 tonn, en vekst på 18 prosent fra samme måned i fjor. Til Italia ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 31,8 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 20 prosent, og gjennomsnittprisen til Italia falt med 11 prosent per kilo.

 

Redusert eksport av hvitfisk fra havbruk
Eksporten av hvitfisk fra havbruk falt med 16 prosent til totalt 11,2 millioner kroner. Eksporten av torsk fra havbruk, både hel og filet, gikk ned med 29 prosent til totalt 5,4 millioner kroner. Prisen på hel torsk fra havbruk ble redusert med ni prosent.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.