I en rekke transaksjoner som involverer kjøp og salg av kystfartøyer og kvoter for over en milliard kroner er det nå endelig satt en sluttstrek. Tre fartøyer lastet med kvoter har blitt solgt, etter at kystfartøyet Kremmervik nå er solgt for andre gang på få uker. Det er en lang historie bak kjøpene og salgene. […]

I en rekke transaksjoner som involverer kjøp og salg av kystfartøyer og kvoter for over en milliard kroner er det nå endelig satt en sluttstrek. Tre fartøyer lastet med kvoter har blitt solgt, etter at kystfartøyet Kremmervik nå er solgt for andre gang på få uker. Det er en lang historie bak kjøpene og salgene.

Det er meglerselskapet Nova Shipping AS i Bergen som har lagt til rette for den fantastiske rekken av transaksjoner som mer enn noe annet synliggjør hvilke verdier kystfartøyene representerer. Det begynner med at brødrene Frode og Jan Arve Heggøy fra Askvoll i Sogn og Fjordane som eier rederiet Heggøy AS, egentlig vil ut av fiskeri. De selger derfor kystfartøyet Sjøglans for 350 millioner kroner.

Men lokalsamfunnet, visst nok med nesten alt fra banksjef, ordfører til lensmann og prest utrykker at de ikke må finne på å slutte av. For da forsvinner både arbeidsplasser, og ikke minst stedets viktigste fiskebåtrederi. Det merkes i et lite lokalsamfunn.

I høst blir det lagt merke til i fiskerinæringen når brødrene kjøper kystfartøyet Kremmervik fra Olsen Group for svimlende 575 millioner kroner. Siden Kremmervik har fått noen år på hekken, er verdien av selve fartøyet neppe mer enn 75 – 85 millioner kroner. Så med i handelen er kvoter for rundt en halv milliard kroner.

I lokalavisa står det at Kremmervik skal omdøpes til Sjøglans. Men slik skal det ikke gå. For fredag ble Kremmervik på ny solgt. Kjøper var Havdrøn AS. Med fartøyet fulgte Kremmerviks Nordsjøtrålkonsesjon på 205 kbm. Samtidig kjøpte Heggøy AS fartøyet Krossøy av Havdrøn AS. En praktisk handel som ble foretatt ved Havdrøn AS sin kai ved Flesland utenfor Bergen. Mannskapene kunne simpelthen bare skifte fartøy der og da.

For Heggøy AS betyr handelen at de har kuttet kraftig i gjelden de ville hatt om de skulle sittet på Kremmervik og alle kvoter. Nå har de fått ett bra kystfartøy med lengde på 44,8 meter, bygget ved Eidesvik Skipsbyggeri i 1998. Samtidig har Havdrøn AS fått seg et fartøy med Nordsjøtrålkonsesjon som gjør at de blant annet kan fiske etter annet øyepål, kolmule og sei, i tillegg til at fartøyet er godt lastet med kvoter på makrell, NVG-sild og Nordsjøsild overført fra Krossøy.

Heggøy sitt salg av Sjøglans for 350 millioner kroner og kjøpet av Kremmervik for 575 millioner kroner utgjør alene 925 millioner kroner. Byttehandelen med Havdrøn AS, inkludert Nordsjøtrålkonsesjonen, gjør at Heggøy sine transaksjoner med fartøyer og kvoter nok passerer godt over en milliard kroner siste halvår.

Dette er båtene:

Krossøy
Ex. Kremmervik, ex. Abelone Møgster
42,9 meter, bygget ved Larsnes Mek. Verksted 2011.

Kvoter per 07.01.2011:
Kolmule: Færøysonen, 676,5 tonn
Kolmule: Alle områder, 676,5 tonn
NVG-sild: Alle områder 1412,22 tonn
Sei: Sør for 62. breddegrad, 500 tonn
Sild: Sør for 62. breddegrad, 585,12 tonn
Sild: EU-sonen, 254,4 tonn
Øyepå: EU-sonen, 410 tonn


Sjøglans

Ex. Krossøy, Ex. Norafjell
44,85 meter, bygget ved Eidesvik Skipsbyggeri 1998.

Kvoter tildelt for 2018 per 07.01.2018:
Hyse: Nord for 62. breddegrad 141,49 tonn
Makrell: Alle områder, 1043,28 tonn
NVG-sild: Alle områder, 470,82 tonn
Sei: Nord for 62. breddegrad, 128,84 tonn
Sild: Skagerak, 132,3 tonn
Sild: Nordsjøen, 812,7 tonn
Sild: EU-sonen, 665,28 tonn
Torsk: Nord for 62. Breddegrad, 116,42 tonn