Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på totalt 1,18 milliarder kroner i februar. Brasil var største mottaker av klippfisk i denne måneden.


( 10.03.2011 )


[raw]

Økningen er på 24 % eller 229 millioner kroner i forhold til februar 2010, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Aldri tidligere har torskefiskeksporten vært større i en februarmåned og det er eksport av klippfisk, saltfisk og fersk torsk som gir økningen.

 

Det ble eksportert klippfisk for 454 millioner kroner i februar og dette er en økning på 42 % eller 135,2 millioner kroner fra februar 2010. Målt i volum er økningen på 41 %. Totalt ble det eksportert 12 200 tonn klippfisk i februar, 3 550 tonn mer enn i 2010. Klippfisk av torsk hadde en verdiøkning på 63,2 millioner kroner til totalt 222 millioner kroner, mens klippfisk av sei økte med 56,8 millioner kroner til 185,5 millioner kroner.

 

Brasil er største mottaker av klippfisk i februar og kjøpte klippfisk for 272,7 millioner. Målt i mengde utgjorde dette 6 969 tonn, en økning fra samme måned i fjor på over 85% i verdi og 95% i mengde. 

 

Saltfiskeksporten går for fullt
Eksporten av alle saltfiskprodukter kom på totalt 167,6 millioner kroner i februar og dette er 49 % eller 54,8 millioner kroner over februar 2010. Volumet som ble eksportert var 4 930 tonn og det er 1142 tonn eller 30 % mer enn året før. Hel saltet torsk økte med 63 % i verdi, fra 93,6 til 153 millioner kroner. Det er Portugal som står for det meste av veksten for saltet torsk.

 

Reduksjon for tørrfisk
Eksporten av alle tørrfiskprodukter kom i februar på 39,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 21 % eller 10,4 millioner kroner fra februar i 2010. Målt i volum ble eksporten redusert med 38 % til totalt 437 tonn.

 

Eksporten av Lofotrund tørrfisk til Italia gikk tilbake med 6,7 millioner kroner til totalt 22,1 millioner kroner. Prisen per kilo var i februar 135,67 NOK/kg, en økning på 33 % fra februar i fjor.

 

Eksportrekord for ferskfisk
Eksporten av ferske hvitfiskprodukter fra fiskeri økte i februar med over 23 % fra samme måned i fjor og kom på totalt 187,2 millioner kroner. Dette er ny toppnotering for februar måned. Størst økning er det for fersk hel torsk der volumet økte med 56 % eller 1356 tonn fra februar i fjor til totalt 3 787 nå i februar.

 

– Interessen fra dagligvarehandelen for å delta på Skreikampanjer har i enkelte markeder vært langt større enn tidligere år og dette gir resultater i økt salg. Det er også positivt å registrere at gjennomsnittsprisen holder seg på et høyere nivå sammenlignet med fjoråret selv om volumene er gått opp. Utfordringen de siste ukene har vært værgudene som har gitt leverandørene litt hodebry med tanke på stabile leveranser av de kvantum som markedet etterspør, sier markedssjef for torskefisk hos Eksportutvalget for fisk, Karin Olsen.

 

Reduksjon for fryste hvitfiskprodukter
I februar ble det eksportert fryste hvitfiskprodukter for 266,3 millioner kroner. I forhold til samme måned i 2010 er dette en reduksjon på 17 % i verdi. Målt i volum er det en reduksjon på 27 %. Størst reduksjon er det for fryst hel torsk og hyse.

 

Havbruk øker
Det ble eksportert hvitfisk fra havbruk for totalt 30,3 millioner kroner i februar. Dette er 9,5 % eller 2,6 millioner kroner høyere enn februar 2010. Hovedsaklig er det hel torsk fra havbruk som står for veksten og kommer totalt på 22 millioner kroner, opp 13,6 % eller 2,6 millioner kroner fra februar 2010. Spania og Sverige er største markeder og står som mottakere for 31 og 24 % av all hel torsk fra havbruk i februar.

[/raw]