DEL

Fiskeridirektoratet har nå fordelt 10 nye rekrutteringskvoter som skal bidra til å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg i næringa.


( 24.09.2009 )

[raw]

Fiskeri- og kystdepartementet offentliggjorde 10. juli 2009 en årlig tildeling av 10 nye deltakeradganger over en treårsperiode. Hensikten med tildelingene er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg i næringa. Ordningen ble utlyst senere samme måned med søknadsfrist 1. september. Det er Fiskeridirektoratet region Finnmark som har ansvaret for tildelingen av de nye deltakeradgangene som skal tre i kraft fra 1. januar 2010.

 

Totalt er det kommet inn 69 søknader fra hele kysten. De fleste (60) søker om adgang til å delta i torskefiskeriene, men det er også søknader om deltakelse i fisket etter makrell (8) og sild (1). Søknadenes fordeling på de ulike fylkene følger av tabellen nedenfor. Blant søkerne er det 3 kvinner.

 

Oversikt under:

Fylke
 Antall søkere
 Antall tildelinger

Finnmark
 9
 2
 
Troms
 2
 0
 
Nordland
 28
 4
 
Nord Trøndelag
 2
 0
 
Sør Trøndelag
 9
 3
 
Møre og Romsdal
 4
 0
 
Sogn og Fjordane
 1
 0
 
Hordaland
 8
 1
 
Rogaland
 3
 0
 
Vest Agder
 1
 0
 
Aust Agder
 1
 0
 
Østfold
 1
 0

 

Prioriteringer
Tildelingene har vært foretatt med bakgrunn i ulike inngangs- og prioriteringskriterier hvorav flertallet av søkerne fylte inngangskriteriene. Prioriteringskriteriene har derfor vært avgjørende for utfallet av tildelingene. I denne sammenheng har den enkelte søkers ansiennitet og aktivitet i fiske vært bestemmende for prioriteringen. Det er kun deltakeradganger i torskefiskeriene som er tildelt.

[/raw]

DEL
Forrige artikkelRekordfangst av lodde
Neste artikkelMindre seikvote i 2010

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.