Søknadane til ti nye deltakeradgangar for 2016 er no ferdigbehandla. Målet med deltakeradgangane er å gjere det lettare å etablere seg som fartøyeigar og å sikre rekruttering til fiskaryrket.


( 15.09.2015 )


— Vi er heilt avhengige av at fiskeflåten kan trekkje til seg engasjerte og interesserte unge fiskarar. I tillegg til rekrutteringskvotane har vi innført eigne lærlingekvotar og auka skolekvotane. Til saman er dette tiltak som eg håpar skal få fleire unge til å bli fiskarar, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Sidan 2009 har departementet årleg delt ut deltakeradgangar (rekrutteringskvotar) til unge fiskarar som eig fiskefartøy. Ordninga gjeld berre for fiskarar under 30 år som eig fartøy.

Det var i år totalt 41 søkjarar, av dette ei kvinne. Fleire enn ti fiskarar oppfylte vilkåra for nytildeling. Søkjarar med utdanning i kombinasjon med fartstid vart prioriterte.

Desse fekk adgangsløyve

21 søkjarar oppfylte samtlege inngangskriterier i § 3 i forskriften. Søkjarane er fødd mellom 1985 og 1998. Høgaste fartstid var 12 år. Søkjarar som har fått avslag har 3 uker å klage på sitt vedtak.

Navn Fylke/

kommune

Født (år) Ønsket deltakeradgang
Alexander Gjøse Sola/Rogaland 1994 THS N
Asle Jørgensen Selje/Sogn og Fjordane 1992 THS N
David Berntsen Austevoll/Hordaland 1993 Makrell
Johan Arne Hansen Nordland/Lødingen 1987 THS N
John Lekhmus Tromsø/Torms 1991 THS N
Karl Henrik Våge Økland Bergen/Hordaland 1986 THS N
Kristoffer Trellevik Sund/Hordaland 1991 THS N
Marius Husevåg Vågsøy/Sogn og Fjordane 1992 THS N
Rune Andrè Hansen Hadsel/Nordland 1985 THS N
Øyvind Lund Tysvær/Rogaland 1990 THS N