De ti fartøyene som meldte inn mest makrell i fjor, meldte inn 72.000 tonn verdt 630 millioner kroner. Fartøyet med størst fangst meldte alene inn 9645 tonn makrell, verdt like mye som en brukbar brukt pelagisk båt.

Av de ti utenlandske fartøyene som leverte mest makrell i norsk havn i fjor tronet Altair som ofte før, på topp. Om innmeldingene til Norges Sildelag var sånn noenlunde korrekt, så leverte shetlenderen 9645 tonn til en verdi av nesten 90 millioner kroner.

Hakk i hæl fulgte skotten Ocean Quest med 9015 tonn verdt cirka 85 millioner kroner. Deretter er det et fall på nesten tusen tonn ned til en annen skotte, Antares som leverte 8100 tonn til en verdi av cirka 76 millioner kroner.

Ti utenlandske fartøy som leverte mest makrell i 2017
Kilde Norges Sildelag – Tabell Kystmagasinet

Det er normalt et mindre avvik mellom innmeldt fangst og reell fangst. Verdien vi har estimert er gjort med bakgrunn i de snittpriser som ble betalt til utenlandske fartøy i fjor.

I fjor leverte 34 utenlandske fartøy 124.000 tonn konsummakrell til en verdi av 1,168 milliarder kroner i Norge. I tillegg kom cirka tusen tonn fra fabrikkfartøy og noen hundre tonn til oppmaling. Norske fartøyer leverte til sammenligning 217.000 tonn konsummakrell verdt 2,1 milliarder kroner. I tillegg kom 5000 tonn levert i utlandet, og et lite kvantum til oppmaling.

Blant de 34 utenlandske fartøyene er det noen som har en svært dominerende posisjon. De ti fartøyene som leverte mest sto for halvparten av makrellen både i tonn og verdi. Flere av disse ti fartøyene, som for eksempel Altair leverer også makrell andre steder enn i Norge. Det betyr at de store fangstene bare utgjør en del av fartøyets fangstverdi.

Blant de ti utenlandske fartøyene som leverte mest er ni britiske og ett dansk. Det danske fartøyet er Gitte Henning som meldte inn 6960 tonn verdt cirka 65 millioner kroner. Blant de 24 fartøyene som vi ikke har med i oversikten er det både irske, svenske, danske og selvsagt flere britiske fartøy.

Dette er de norske makrellkongene

For norsk pelagisk industri er utenlandsk råstoff svært viktigere, spesielt med hensyn til makrell. Den mangeårige konflikten med Island og Færøyene om makrellkvoter medførte at deres fartøyer ble nektet å levere i Norge. De har nå bygd opp sin egen mottakskapsitet og vil neppe levere særlig store mengder i Norge i fremtiden. Norge er uansett desidert største mottaker og eksportør av atlantisk makrell.