Å justere pelagiske tråldører for bruk på ulik dybde er noen ganger en litt krevende og farlig operasjon i grov sjø. Thyborøn Trawldoor tilbyr nå en mye enklere løsning hvor flapsene på dørene justeres hydraulisk med en pumpe. Men det stopper ikke der. Løsninger for å fjernstyre dørene under fiske er straks klart.

Hva har den newfoundlandske fabrikktråleren Newfoundland Lynx, den shetlandske tråleren Antares, den færøyske tråleren Jupiter, den norske tråleren Havskjer og den store nederlandskeide frysetråleren Frank Bonefaas til felles med utallige store og små fiskefartøyer over store deler av verden?.

Blant verdens største produsenter

De har til felles at de har valgt tråldører fra Thyborøn Trawldoors i Thyborøn. Tråldørprodusenten er blant verdens største produsenter av tråldører, selvsagt avhengig av om en måler omsetning eller antall fartøyer som bruker deres dører. Verdens største produsent i antall dører finnes mest sannsynlig i Kina. Selv om kinesiske produsenter eksporterer tråldø rer, er det enormt hjemmemarked for små enkle dører.

Thyborøn Trawldoors dominerer i den danske fiskeflåten, og de er store i de andre nordiske land. De er også store i en del flåtesegmenter i svært mange andre land over hele verden. Tråldørprodusenten har levert dører til fartøyer i et femtitalls land. Blant de mange norske fartøyene som bruker dørene deres er fartøyer som Havskjær, Havstål, Granitt, Gadus-trålerne, Senja, Bris.

En mindre afrikansk tråler kjøper normalt ikke dører fra et høykostland. De har heller ikke elektronikken som skal til for å gi dem fullt utbytte av gode tråldører. Mangel på elektronikk er en av årsakene til at mange av disse trålerne velger bomtrål. Men der dører er i bruk i Afrika finnes også de typiske blå Thyborøndørene.

Dører som disse, Type 16, er i bruk på den canadiske tråleren Mersey Venture. FOTO THYBORØN TRAWLDOOR.

Kan levere nye dører på kort varsel

– Det er import av dører fra både Kina, baltiske land og andre steder. Problemet ved import at trålere ofte må vente i mange uker på at et sett dører skal bli levert. Vi kan levere nye dører på svært kort varsel. Som oftest bygger vi dører og får dem levert til skipet i nærmeste havn innen en uke eller to, forteller markedssjef Henrik Andreassen i Thyborøn Trawldoor til Kystmagasinet. Han nevner et eksempel hvor den danske tråleren Beinur hadde en dør som knakk. Da de kom inn til havn i Danmark for å losse, ventet en ny dør på båten.

Da den færøyske tråleren Jupiter bestilte nye avanserte dører av Type Bluestream 32, tok det tre uker fra bestilling til dørene var montert med nødvendig hydraulikk. Hadde de bestilt dører fra Kina eller en baltisk produsent måtte de nok ventet atskillig lengre.

Den 119 meter lange nederlandskeide pelagiske tråleren Frank Bonefaas er antakelig en av de største trålerne med Type Bluestream 32 dører.

Kan snu uten at dørene legger seg

– Det har vært viktig å designe og produsere dører for pelagiske trålere som er enda enklere å kontrollere. Når det tråles etter makrell må det ofte tråles svært høyt oppe, gjerne bare 15 – 30 meter under havflaten. Er tråleren uheldig kommer dørene opp i vannflaten og legger seg. Trålen må tas inn og skytes på ny, forklarer Henrik.

Problemet oppstår i første rekke om tråleren endrer kursen kraftig. Med Blustream 32 har det vist seg mulig å snu for å tråle i motsatt retning uten at dørene legger seg og kommer opp i overflaten, selv når trålen har blitt brukt så høyt oppe som femten meter. For å redusere slike hendelser har vi brukt mye tid på å tilpasse vekt i ulike deler av døren. Viktig for oss er også å gi råd til fiskerne om hvilke dører med hvilken tyngde og flateareal de bør investere i.

Thyborøn Trawldoor har en stor fordel ved at de kan levere dører til kunder i Nord-Europa på svært kort varsel. En dør kan lages og være ferdig på et par uker, noen ganger raskere.

Større spredningskraft og bedre stabilitet

– Type 32 Bluestream har mye større spredningskraft og stabilitet enn tidligere dører. Det har vi fått til ved at vannet strømmer gjennom foiler med dypere kurve. Det betyr at større vannmengde presses inn og kommer ut i en vinkel som gir ekstra spredningskraft. Siden tråldørene skal fungere på ønsket dybde, har vi gjort det mulig å justere disse ved hjelp av en liten hydraulisk pumpe som endrer vinkel på flapsene (klaffer). Når dørene henger på hekken tar det få minutter å koble til pumpen og endre posisjonen til flapsene, forklarer Henrik.

Ved hjelp av en håndpumpe endres posisjonene til flapsene enkelt og raskt. Nå kommer mulighet til å fjernstyre flapsene mens dørene er i bruk.

Før ble tråldører bare testet i testtank. Fokus var på hydrodynamikk, – i motsetning til aerodynamikk. Nå bruker Thyborøntrawldoors også vindtunneler for å se på effekten av ulike design. Dørene blir av bedriftens tekniske designere tegnet tredimensjonalt. Disse tegningene brukes så til å få skåret stålplater med helt nøyaktig form. Samtidig er det nøye kontroll av platene sin tykkelse for å minimere faren for feil tyngde.

Nå kommer fjernstyrte dører

Det nærmer seg messen DanFish International i Ålborg. Der vil de kunne fortelle mer om utviklingen av nye tråldører. For fire år siden introduserte de serien Type 22 Bluestrean-dører. Så kom Type 32 Bluestream-dører med hydraulikk. Nå kommer disse dørene med fjernstyring.

– Dørene får montert en liten hydraulisk batteridrevet pumpe. Denne styres med elektronisk med radiosender. Pumpen kan endre posisjonen til flapsene, og derved spredningskraften, og tilpasse den til ønsket fart og dybde mens en tråler, sier Henrik. For den pelagiske flåten vil fjernstyring av dørene bety mer effektiv tråling med færre hiv som følge av at dørene legger seg eller må justeres for fiske på annen dybde.

Her har en Type Bluestream 32 tråldør montert hydraulikk. Nå kommer neste generasjon hvor denne hydraulikken kan fjernstyres. FOTO THYBORØN TRAWLDOOR.