«Johan Hjort» har mange oppgaver på toktet. Det er prioritert at vi skal dekke loddeområdet med bunntrål får å kartlegge bunnfisk og lodde nær bunnen. Vi har også testet en ny pelagisk trål som kanskje kan benyttes som prøvetakingsverktøy i framtida. Neste oppgave var å teste en oppsamlingspose for å fange snøkrabbe som ellers ville gått under bunntrålen.

Oppsamlingsposten ble montert under en bunntrål, og et av formålene var å finne ut om den påvirker trålens geometri.

Sprer seg lenger vest

«Johan Hjort» har dekket et område hvor det har vært observert lite krabbe tidligere. Vi har observert snøkrabbe på totalt fire stasjoner totalt (se kart nede), hovedsakelig med noen få individer i hver fangst. I år har vi observert den nordvestligste grensen for snøkrabbeutbredelsen. Det største enkeltindividet ble tatt på 76°32’ N og 37°53’Ø.

Snoekrabbepose_red_nett.jpg

Snøkrabbeposen monteres på fiskelina for å fange snøkrabber som går under trålen. Foto: Elena Eriksen, Havforskningsinstituttet

Testing av snøkrabbepose

I løpet av toktet har vi tatt flere geometrimålinger av standard bunntrål med og uten pose. Dette ble gjort til å finne ut om snøkrabbeposen endrer fasongen på trålen. Vi har også sett hvordan trålen oppfører seg ved bunnen med videoopptak.

Målinger av geometrien tyder på at trålen ikke påvirkes av oppsamlingsposen, men det er en tendens at trålen fanger mer stein og bunndyr med oppsamlingsposen påmontert. På en stasjon med mange krabber sammenlignet vi fangster tatt med standard bunntrål og trål med snøkrabbepose (se kart nede). På denne stasjonen ble hovedtyngden av snøkrabbefangsten funnet i bunntrålposen Resultatene fra toktet vil danne grunnlag for videre arbeid med innsamling av data for å vurdere snøkrabbebestanden.

 

Snoekrabbekart_2016.jpg

De røde sirklene viser stasjonene hvor det var snøkrabbe i fangsten. Størrelsen av sirkel indikerer fangstmengde.