TESS Møre forsterker sin satsning i rørbransjen. Det er inngått en avtale med aksjonærene i rørleggerbedriften Rørtek AS i Ålesund om å overta 51 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene selges av TDM Holding AS, som eies av Tor Myklebust.


( 04.04.2013 )

[raw]

Slangeleverandøren TESS Møre, som har sitt hovedsete i Ålesund, har i løpet av det siste året fokusert på å styrke sin rolle som leverandør av høytrykksrør og rørdeler til industrien. Det har derfor vært naturlig for TESS Møre å søke etter samarbeidspartnere som kan bidra til å oppnå målsettingen.

 

Rørtek har sitt opprinnelige utspring fra skipsverftet A.M. Liaaen i Ålesund og kan i år markere 25-års jubileum. Bedriften, som i dag har 20 ansatte, har opparbeidet seg et godt ry som leverandør av produkter og tjenester til både det maritime markedet så vel som til industrien generelt. Noen av oppdragene utføres på verft utenlands. Rørtek arbeider både med lavtrykk og høytrykk i ulike materialer.

 

Beholder lokal profil

Etter at TESS har overtatt aksjemajoriteten vil de øvrige aksjonærene være TDM Holding, Terje Skog, Steinar Reppe og Frode Torset. Alle de tre sistnevnte er medarbeidere i selskapet og kom inn som aksjonærer i 2011. Tor Myklebust fortsetter som daglig leder i selskapet. Gjennom TDM Holding har han solgt seg ned fra 70 til 19 prosent av aksjene.  

 

Rørtek beholder sin identitet og fortsetter som selvstendig selskap. Det forestående samarbeidet mellom TESS Møre og Rørtek er en videreutvikling av TESS Møres satsning på rør. Intensjonen er å kombinere Rørteks solide fagkompetanse og bransjeerfaring med TESS sin produktkompetanse og nettverk gjennom 110 servicesentre i Norge.  

 

Fakta om Rørtek:

Rørtek ble etablert i 1988 for å videreføre rørhåndverket fra A.M. Liaaen. Selskapet har kontorer, lager og verksted i Gangstøvika øst for Ålesund sentrum. Storparten av de 20 ansatte er industrirørleggere med fagbrev og sertifiseringer. Virksomheten har opparbeidet seg lang og bred erfaring innen både skips- og industrirørlegging. Kundelisten er omfattende.

 

Fakta om TESS Møre

TESS Møre AS er et regionselskap i helnorske TESS. TESS er spredt på 110 steder i Norge.  Hovedfokus er slanger, slangetilbehør og industrirekvista. TESS Møre AS har hovedsete i Ålesund og har ansvaret for 16 servicesentre fra Sognefjorden i sør til Kristiansund i nord.       

[/raw]