TESS AS har tegnet rammeavtale med Bergen Group ASA for levering av slanger, koblinger, høytrykksrør og tilhørende rørdeler.


( 06.05.2013 )


[raw]

Avtalen gjelder for to år, med opsjon for ytterligere 1+1 år. Den har umiddelbar gyldighet og varer frem til første kvartal i 2015. Avtalen er vunnet i konkurranse med andre leverandører. Den er ikke å regne som helt eksklusiv. Tess er uansett den eneste samarbeidspartneren som kan tilby kombinasjonen av slanger i alle trykkområder – i tillegg til høytrykkrør i alle aktuelle materialutførelser.

 

Lokal tilstedeværelse
Det er flere grunner til at Bergen Group ASA har valgt å samarbeide med TESS. Konsernet peker på lokal tilstedeværelse over hele landet, et velutviklet kvalitetssikringssystem og konkurransedyktige priser på flere viktige varegrupper. Til sammen gjør dette at konsernet ser på TESS som en spennende samarbeidspartner og leverandør.

 

Virksomhet i tre fylker
TESS har servicesentre i nærheten av alle de aktuelle brukerlokasjonene i Bergen Group ASA. Kunden har virksomheter i Hordaland, Sør-Trøndelag, Finnmark og Murmansk. Verkstedaktivitetene i Norge er lokalisert til Bergen, Hanøytangen, Fitjar, Sunde i Kvinnherad, Rissa og Kirkenes. Skipsverftene i Bergen (Bergen Group BMV) og i Rissa (Bergen Group Fosen) er normalt de største brukerne av de varene og tjenestene som rammeavtalen gjelder for.

 

-Avtalen må sies å være et nytt gjennombrudd for TESS i sammenheng med vår kombinerte satsning på slanger og rør. Rammeavtalen gir oss flere muligheter til å vise at vi kan opptre som totalleverandør innen høytrykk.  Den gir oss anledning til å levere høytrykksrør i dimensjoner fra 6 til 60 millimeter, forteller teknisk leder Lars Otto Fredriksen.

 

Tilrettelegger løsninger
TESS vil i samarbeid med de enkelte bedrifter i Bergen Group ASA legge til rette for forsyningsløsninger som er mest mulig effektive for den enkelte virksomhet. Regionselskapet TESS Vest i Bergen har engasjert seg betydelig i forbindelse med avtaleprosessen og håper på et fruktbart samarbeid i tiden som kommer.

 

[/raw]